Årsberättelse 2018

Sverige står inför en tid av oanade möjligheter. Ny teknik, nya affärsmodeller gör det möjligt att tackla vår tids stora utmaningar. Den svenska teknikindustrin leder den utvecklingen.

Sveriges framtid är därför nära sammankopplad med industrins framtid. Dels för att Sveriges arbetsmarknad och välstånd är beroende av näringslivets framgång. Dels för att det är näringslivets lösningar som också kommer att vara Sveriges lösningar. Därför bör vårt fokus vara att främja innovation och utveckling i näringslivet, för teknik som gör världen bättre.

1/13: Avsnitt 1

Varumärket

Teknikföretagens varumärkesplattform fastställdes under året. Den innehåller centrala värdeord om att Teknikföretagen är industrins främsta företrädare, att vi ska vara drivande och nydanande, att vi tar ansvar för helheten och att Teknikföretagen alltid ska vara sakliga och pålästa. Varumärkesplattformen ska genomsyra all vår verksamhet.

2/13: Avsnitt 2

Avtal 2020

Opinionsbildningen inför avtalsrörelsen 2020 började under året. För att sätta bilden av det ekonomiska utrymmet inför avtalsrörelsen har Teknikföretagens ekonomer presenterat flera rapporter som tydligt visar på en vikande, global konjunktur. Rapporterna fick stort genomslag i media och Teknikföretagens bild har därefter fått brett stöd av andra aktörer. Teknikföretagen har också varit aktiva i debatten om Riksbanken, dess funktion i allmänhet och dess roll för lönebildningen i synnerhet.

3/13: Avsnitt 3

Hello World!

Teknikföretagen blev strategisk partner till Hello World! Det är en ideell stiftelse som arrangerar sommarkollo och möten där man inspirerar ungdomar till att söka sig till yrken inom teknik och naturvetenskap. Genom partnerskapet ska Hello World! etableras på flera orter i landet. Idag arrangeras sommarkollo i Stockholm.

4/13: Avsnitt 4

Bok om GDPR

Med anledning av att GDPR trädde i kraft upprättade Teknikföretagen en guide för vad arbetsgivare måste tänka på när det gäller dataskydd och skydd för integriteten.

5/13: Avsnitt 5

Bok om LAS

Boken ”Vägval för anställningsskyddet” publicerades. Boken tar upp problemen med LAS och pekar ut möjliga vägar till förändringar. Den är finansierad av Teknikföretagen och författare till boken är docent Mats Glavå. Boken blev till ett betydande inspel i debatten om anställningsskyddet.

6/13: Avsnitt 6

TTA-kampanj

Under året syntes Teknikföretagen i flera media med en omfattande rekryteringskampanj. Kampanjens syfte var att öka antalet medlemsföretag framförallt i förbundet Tekniktjänstearbetsgivarna, TTA. Vid årets slut hade värvningsmålet överträffats med 40 procent.

7/13: Avsnitt 7

Etableringsjobb

Regeringen och arbetsmarknadens parter blev överens om att etableringsjobb bör införas. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. De förhandlingar mellan parterna som ledde fram till överenskommelsen leddes av Teknikföretagen.

8/13: Avsnitt 8

Teknikboken

Boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen” publicerades. Boken vänder sig till lärare och ger konkreta förslag till hur de kan intressera elever för teknik. Boken fick stor uppmärksamhet, både i traditionella och sociala medier.

9/13: Avsnitt 9

Konfliktregler

Parterna enades om att konflikter, likt den i Göteborgs hamn, inte längre är tillåtna. Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Samtidigt blir löntagarnas rätt att strejka intakt. Överenskommelsen var ett sätt att hitta en bättre lösning än den som skisserades i regeringens utredning. Och utgångspunkten är att lagen ändras i enlighet med det parterna enats om.

10/13: Avsnitt 10

Podd om framtidens industri

I Teknikföretagen podcast tar vi upp viktiga frågor för industrin på ett lättsamt men ändå seriöst sätt. Teman för året har varit framtidens industri och om varför så många pojkar hamnar efter i skolan.

11/13: Avsnitt 11

Almedalen

Detta var sista året då Teknikföretagen medverkade i politikerveckan under samarbetet ”Industrin tar Matchen”. Teman detta år var handel, hållbarhet och högskola.

12/13: Avsnitt 12

Skatt på utländska medarbetare

Teknikföretagen agerade tillsammans med flera medlemsföretag för att få till en ändring av utredningsförslaget om beskattning av utländska medborgare som arbetar tillfälligt i Sverige. Ursprungsförslaget hade slagit hårt mot internationella koncerner med huvudkontor i Sverige. Under hösten kom en tilläggsremiss som innehöll avsevärda förbättringar.

13/13: Avsnitt 13

Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering arrangeras av bland andra Teknikföretagen, IF Metall och RISE och syftar till att stärka digitalisering och konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Under året fick projektet klartecken för en fortsättning.