26 feb

Medlemsmöte Region Norr

Den 26 februari går Teknikföretagen Region Norrs medlemsmöte av stapeln. En intressant halvdag med presentation av Volvo Lastvagnar, information om Umeå Kommun samt konjunkturrapport och aktuella nyheter från Teknikföretagen. Dagen avslutas med gemensam middag.

11.30 Lunch på Volvos restaurang 
Umeå Kommun, Roland Carlsson Näringslivschef

13.00 Välkommen 
Fredrik Jonsson, ordförande Regionstyrelsen 
Region Norr

13.05 Företagspresentation Volvo Lastvagnar AB 
Platschef Mona Edström Frohm

13.30 Umeå - industri eller manschettstad? 
Näringslivschef Roland Carlsson

14.00 LAS i förändring? 
Teknikföretagens chefsjurist Anders Weihe

Kaffe

15.00 Konjunktur & produktionsnivå 
Teknikföretagens chefekonom Anders Rune

15.30 Aktuellt från Teknikföretagen 
Teknikföretagens vd Åke Svensson

16.15 Rapport från Region Norr/ regionerna/landet 
Regionchef Jan-Eric Sandberg

16.30 Övriga frågor och avslutning

18.00 Middag Scandic Plaza

Välkommen!