Pär Hermerén, expert energi

Publicerad 28 april 2016 Kontaktperson: Pär Hermerén

Intresset för samhällsfrågor och möjligheten att komma närmare företagen, lockade Pär Hermerén till Teknikföretagen. Han uppskattar friheten med arbetet.

”Den stora vinsten är friheten” Pär Hermerén

Pär Hermerén är expert på energifrågor och arbetar med att påverka viktiga energipolitiska beslut. Han hjälper även medlemsföretag att följa lagstiftning och regelverk. 

Hur är det att jobba på Teknikföretagen? 

Jag har ett stort intresse för samhällsfrågor och energifrågan är väldigt bred. Innan jag kom hit arbetade jag med liknande frågor på Regeringskansliet, och jag har även jobbat på energibolag. Att arbeta med frågorna här innebär att se det ur företagens perspektiv, både som energianvändare och som leverantörer av teknik och tjänster. Det är utmanande och riktigt roligt.

Det som lockade med Teknikföretagen var att komma närmare företagens verklighet och samtidigt ha kvar en fot i den politiska sfären. Jag har stor makt över mitt eget arbete och tid att jobba fokuserat med frågorna. Det är den stora vinsten! Stämningen är väldigt god och det är lätt att få stöd av kollegorna.  

Förra året gick jag en utbildning i scenarioanalys och strategiutveckling. Det finns helt klart möjlighet att utvecklas både genom utbildningar och i arbetet. 

Du har varit föräldraledig. Hur fungerade det? 

Det är inga konstigheter att vara föräldraledig, och jag har varit det två gånger. Reaktionen bland chefer och medarbetare var positiv, och inställningen var att få det att funka på bästa sätt under tiden jag var borta. Jag fick föräldralön som fyllde ut Försäkringskassans föräldrapenning.  

Det finns en förståelse för hur det är att ha små barn med hämtningar, lämningar och förkylningar. Tidvis kan det var mycket arbete men utslaget över ett år är balansen bra.  

Rekommenderar du andra att söka jobb hos Teknikföretagen? 

Ja, beroende på vad du har för intressen. Jag lyckades få en gammal kollega att bli en ny kollega för ett tag sedan. Det är väl beviset för att jag rekommenderar Teknikföretagen.