Din utveckling

Publicerad 28 april 2016

Möjligheten att jobba med viktiga frågor och kompetenta kollegor är de vanligaste skälen till att vilja jobba hos oss. Du utvecklas genom det dagliga arbetet men även genom utbildning och andra insatser.

Teknikföretagens erbjudande till medlemsföretagen bygger på våra medarbetares kompetens. För att vara framgångsrika måste vi ständigt förbättra oss. Det stadigt växande antalet medlemsföretag är ett betyg på att vi lyckas.

Ny på Teknikföretagen

Som nyanställd får du ett skräddarsytt introduktionsprogram som ger dig en bra start på ditt nya jobb. Du kommer snabbt in i arbetet, lär känna andra medarbetare och får en inblick i verksamheten. Dessutom deltar du i Teknikföretagens introduktionsdag som hålls regelbundet för nyanställda. 

Ta nästa steg

Regelbundna utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för att du ska växa i din yrkesroll. Tillsammans med närmaste chef sätter du mål för din utveckling och bestämmer hur du ska nå dit. Det kan bland annat handla om nya fråge- och ansvarsområden. Vi annonserar alla tjänster internt när en tjänst ska tillsättas.

Nätverk och kontakter

Hos Teknikföretagen får du vara med och skapa ett starkare näringsliv. Du kan påverka viktiga frågor både lokalt och internationellt. Dagligen växer du genom ett erfarenhetsutbyte med kollegorna, våra medlemsföretag och referensgrupper, andra organisationer och politiker. 

Våra ledord

Teknikföretagens ledord hjälper både chefer och medarbetare att utvecklas och växa med jobbet:

Du arbetar mot tydliga mål som kontinuerligt utvärderas. När du vet vad ditt arbete leder till, är det lättare att göra ett bra jobb. Du utvecklas med större ansvar och vågar anta utmaningar. Det kräver en tillåtande miljö där det är självklart att be om hjälp. Du är närvarande, tillgänglig, fokuserad, uppmärksam och visar respekt. I gengäld får du stöd från en uppmärksam chef och hjälpsamma medarbetare.

Känner du att detta är ett arbetsklimat som passar dig? Då instämmer du med våra medarbetare som har gett tummen upp i de senaste medarbetarundersökningarna. 

Se våra lediga jobb