Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 22 feb.

Teknikföretagens remissyttrande CRA

Remissvar I2022/01758
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagen välkomnar EU-kommissionens förslag till horisontell lag­stiftning avseende cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element. Vi är särskilt till freds med det faktum att förslaget baseras på NLF och att tillverkare för majoriteten av produkterna kan göra en egen bedömning av överensstämmel­se (självvalidering) i stället för att behöva genomföra en tredjepartsbedömning. Det finns emellertid behov att förtydliga hur detta föreslagna regelverk sam­verkar med andra regler på området och säkerställa att det inte uppstår överlapp eller i värsta fall motstående regler. I detta avseende är det väsentligt att det blir klarhet kring hur förslaget förhåller sig till den delegerade akt om cybersäkerhet som utarbetas på basis av radioutrustningsdirektivet, RED. Vidare bör det säkerställas att tidsfrister för rapportering överensstämmer med bl.a. reglerna i NIS2.  

Publicerades 22 februari 2023

My Bergdahl Näringspolitisk expert inom standardisering och digital handel 08-782 08 61 Maila