Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 17 mars

Remissvar Teknikföretagen förordning förpackningar

Remissvar M2022/02243
Ladda ner remissvaret

Teknikföretagens bedömning och synpunkter 

Övergripande kommentarer

Vi välkomnar syftet med förslaget att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material, som en del av kommissionens gröna giv och handlingsplanen för en cirkulär ekonomi.

Den inre marknaden är helt central för att den cirkulära ekonomin ska fungera, därför är vi positiva till att EU-kommissionen förordar en förordning vilket ger en harmoniserad lagstiftning för våra medlemmar. Det är därför av yttersta vikt att nationella särkrav undviks, då detta försämrar den inre marknadens funktion. Teknikföretagen förordar harmoniserade standarder och inte gemensamma specifikationer. I de fall genomförandetakter tas fram är det mycket viktigt att kraven baseras på sektorspecifika konsekvensbedömningar och transparenta samt inkluderande samtal med intressenter.

Publicerades 17 mars 2023

Stina Andersson Näringspolitisk expert inom miljö och kemikalieområdet 08-782 09 67 Maila