Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Remisssvar 22 apr.

Teknikföretagens synpunkter på Vinnovas rapport ”Uppdrag att föreslå organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

Yttrande N2019/01823/EIN
Ladda ner remissvaret

Vinnova har fått regeringens uppdrag att föreslå en organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till ESS och MAX IV. Organisationen ska kunna ges det nationella ansvaret för att samordning utvecklingen av innovationsmiljö och mötesplats vid anläggningarna, den sk teknikparksfunktionen, i området Science Village i anslutning till anläggningarna i Lund.

Teknikföretagen delar målbilden att teknikparksfunktionen ska vara en inkluderande nationell och neutral arena samt en katalysator för samverkan i ekosystemet. För att satsningen ska bli hållbar och framgångsrik anser vi att funktionen ska utvecklas utifrån såväl lokala, regionala och nationella initiativ. Det är även viktigt med förankring av akademin samt både globala och lokala företags engagemang.

Vidare delar vi uppfattningen att för att få ut det fulla värdet av de unikt stora investeringarna MAX IV och ESS så behöver kunskapen om anläggningarnas potential och användning öka, och detta särskilt i näringslivet. Idag är det bara ett mindre antal svenska företag som har erfarenhet från arbete med att använda neutroner från spallationskällor och liknade utrustningar för analys av material och olika materialrelaterade processer. Företagens förståelse för anläggningarnas potential och användning måste öka och den service och kompetens som behövs för att möta näringslivets behov behöver stärkas vid och i nätverken kring anläggningarna.

Publicerades 26 augusti 2020

Teresa Jonek Expert forskning och innovation 070-551 29 02 Maila