Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 15 mars

Ett nytt system för livslångt lärande - Teknikföretagens förslag för kompetensutveckling

Teknikföretagen föreslår att en nationell strategi för livslångt lärande tas fram av regeringen.

Ladda ner rapporten

Klimatomställning, ny teknik och digitalisering ställer höga krav på företagen att följa med i utvecklingen och att förändras snabbt. Men för att det ska bli möjligt krävs också att medarbetare mitt i yrkeslivet får nya kunskaper. Att lära mitt i livet är också av stor betydelse för individen, och dennes möjligheter på arbetsmarknaden. Bland Teknikföretagens stora medlemsföretag (över 250 anställda) bedömer ¼ att över hälften av medarbetarna behöver kompetenshöjande insatser de kommande tre åren. 

Snabb teknik – och kunskapsutveckling ställer krav på alla system som ska underlätta för yrkesverksamma att utveckla sin kompetens. Men det gör även den del i LAS-överenskommelsen som gäller ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Prognoserna från arbetsmarknadens parter, som beräknar att 634 000 personer ingår i målgruppen för det nya, partsförhandlade omställningsstudiestödet.

Teknikföretagen bedömer att det skyndsamt behövs förändringar i sådana system som omfattar såväl utbildningssystemet, individen som företagen. 

Publicerades 16 mars 2022