Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 29 sep.

Skydda forskning och kunskap - En vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten

En vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten.

Ladda ner rapporten

Denna vägledning vänder sig till aktörer som samarbetar med forskande och utvecklande företag. Primär målgrupp är därför institut, lärosäten och teknikparker. I fokus för vägledningen står företagsspioneri, det vill säga den otillbörliga form av informationsinhämtning som riktas mot näringslivet för att nå konkurrensfördelar.

Enligt uppgift från Säkerhetspolisen har företagsspioneriet i Sverige under de senaste åren nått alarmerande nivåer och tagit sig nya former. Två aspekter är särskilt tydliga. För det första är spionaget i stor utsträckning orkestrerat från statsunderstödda utländska aktörer och för det andra är lärosäten, institut och teknikparker som samarbetar med företag i ökande grad primära måltavlor. Prislappen för de direkta skador företagsspioneriet genererar uppgår årligen till flera miljarder kronor.

Syftet med denna vägledning är att belysa viktiga aspekter som ger bättre möjlighet att integrera en säkerhetsdimension vid forskningssamarbeten. Fokus är på samarbeten i allmänhet och internationella samarbeten i synnerhet. Utgångspunkten är att beaktande av säkerhet ökar möjligheten att arbeta mer effektivt tillsammans och minskar risken för att den framtida konkurrenskraften äventyras. Vägledningen vänder sig primärt till företrädare på institut, lärosäten och teknikparker som ansvarar för, eller bedriver, forskningssamarbeten med näringslivet. Innehållet har dock relevans för alla som arbetar med forskning, utveckling och innovation.

Som underlag har information primärt inhämtats från Säkerhetspolisen, Teknikföretagen, Australian Strategic Policy Institute (ASPI), australiensiska Department of Education, Skills and Employment, brittiska Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Vägledningen är framtagen genom ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen och branschföreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Teknikföretagen organiserar över 4200 tillverkande och industrinära företag som leder teknikutvecklingen. SOFF företräder företag inom säkerhetsoch försvarsområdet med verksamhet i Sverige.

Publicerades 30 september 2021