Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 03 apr.

Högre utbildning i världsklass - Teknikföretagens prioriterade frågor för högre utbildning

När allt fler länder industrialiseras och satsar på avancerad utbildning och forskning, behöver Sverige svara upp för att inte tappa mark. Det kräver ett utbildningssystem som levererar medarbetare med den kompetens som företagen efterfrågar.

Ladda ner rapporten

Fyra av fem industriföretag har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och nära hälften av företagen söker personer med akademisk utbildning. Bristen på ingenjörer har länge varit påtaglig och enligt SCB kommer efterfrågan att överstiga utbudet för de flesta civilingenjörsutbildningar de kommande 15 åren. Företagens rekryteringssvårigheter leder till att företag tvingas att tacka nej till affärer.

Fler ingenjörer behöver utbildas samtidigt som möjligheterna till kompetens- utveckling för yrkesanställda måste förbättras. Därutöver kan ett ökat kunskaps- utbyte genom ökad personrörlighet mellan akademi och företag stärka båda sektorerna på sikt.

En högskola som finansieras av skattemedel måste verka i symbios med de verksamheter som i sin tur genererar skatteintäkter. Anslagen till hög- skolorna var 2018 73,9 miljarder kronor, varav cirka 80 procent var statlig finansiering. Universitet och högskolor utgör en viktig del av samhället och blir alltmer beroende av växelverkan med aktörer utanför sin egen verksam- het. Offentliga kunskapssatsningar måste i hög grad komma samhället till gagn. Den starka resurs som universitet och högskolor utgör genom att skapa ny kunskap också i samverkan med näringslivet bidrar till ett innovativt och hållbart samhälle.

Publicerades 4 maj 2020

Frida Andersson Enhetschef Kompetensförsörjning 08-782 09 93 Maila