Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 11 apr.

Teknikföretagens EU-agenda

EU påverkar i stor utsträckning villkoren för svenska företag och EU:s kommande industristrategi kommer att tas fram i ett delvis förändrat landskap. Detta förändrade landskap, när det gäller synen på konkurrenskraft, påverkar inte bara det som vi klassiskt refererar till som industripolitik utan även andra områden som är grundläggande för en konkurrenskraftig och hållbar industri.

Ladda ner rapporten

För mindre medlemsstaters konkurrenskraft är en välfungerande inre marknad särskilt viktigt, inte minst när det gäller tillgången till en stor europeisk hemmamarknad utan hinder och konkurrenskraftiga spelregler.

Vi ser också att många av samhällsutmaningarna inom hållbarhetsområdet, såsom klimatfrågan, försörjningstrygghet inom energisektorn och cirkulär ekonomi kommer bara att kunna lösas på ett effektivt sätt genom samverkan och gemensamma spelregler.

Teknikföretagens prioriterade agenda för ett framtida EU är:

  • forskning och innovation som stöttar industrins förnyelse och konkurrenskraft.
  • en väl fungerande inre marknad för produkter, tjänster och digitala lösningar
  • ett öppet globalt EU som aktivt driver frihandel med övriga världen
  • en EU-gemensam miljöpolitik
Publicerades 7 maj 2020