Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Rapport 07 feb

Talangattraktion - Förslag för ett välkomnande och konkurrenskraftigt Sverige

För att stärka näringslivets möjligheter att rekrytera kompetens internationellt gäller det nu att den nya regeringen kraftsamlar. Det behövs en strategi för talangattraktion som utgår från att det råder internationell konkurrens om högkvalificerad arbetskraft.

Ladda ner rapporten

Andra konkurrerande länder i Europa och på annat håll i världen ser över sin politik inom ett flertal områden för att attrahera de bästa talangerna. Sverige behöver på motsvarande sätt genomlysa samtliga politikområden i syfte att bli mer attraktivt för utländska talanger.

De exporterande företagen är Sveriges ekonomiska motor. Företagen verkar på en global marknad där tillgången till kvalificerad kompetens är en förutsättning när företagen tar beslut om strategisk expansion och utveckling. Ingen annan bransch skapar större förädlingsvärde i allt mer komplexa, digitala och uppkopplade fabriker än teknikindustrin.

De länder som lyckas attrahera kunskapsintensiva företag och investeringar får positiva samhällsekonomiska effekter i form av arbetstillfällen, skatteintäkter och tillväxt. När allt fler länder utvecklas i snabb takt, kommer ikapp oss och kör om oss behövs det krafttag för att behålla vår position som kunskaps- och innovationsland.

I den här rapporten presenterar Teknikföretagen förslag för ett välkomnande och konkurrenskraftigt Sverige.

Publicerades 26 maj 2020

Li Ljungberg Expert Kompetensförsörjning 08-782 08 51 Maila