Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Rapport 07 okt.

En grundskola i världsklass - Teknikföretagens prioriterade frågor för grundskolan

Den tekniska och digitala utvecklingen går oerhört snabbt. Dagens unga kommer att möta en arbetsmarknad och ett tekniskt landskap som ingen tidigare generation har mött.

Ladda ner rapporten

Grundskolan har en avgörande betydelse i att ge unga en bra kunskapsbas att stå på och stimulera intresset för teknik och matematik. När grundskolan lyckas med det bidrar det även till att underlätta för grupper som historiskt inte har sökt sig till teknikinriktade utbildningar i gymnasie- och högskolan att göra det.

Teknikföretagens medlemmar är kunskapsintensiva. Tillgången till rätt kompe- tens inom teknikindustrin är avgörande för Sveriges utveckling och framtid. Det ställer i sin tur stora krav på utbildningssystemet att leverera utbildning med hög kvalitet och ett innehåll som överensstämmer med de behov som finns i dag och de som väntas komma framöver. Dagens skolbarn är morgondagens medarbetare.

Publicerades 4 maj 2020

Li Ljungberg Ansvarig Talangattraktion och grundskola 08-782 08 51 Maila