Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Teknikföretagen har träffat ett 2-årigt avtal med facken inom industri. Läs mer här

Rapport 21 dec.

Cirkulär ekonomi - Affärer med nya värden

Teknikföretagen ser långsiktiga och strategiska fördelar med att arbeta för cirkulära affärsmodeller – och många av medlemsföretagen gör det redan i dag. Men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika branscher och företag. Politiska förslag för att gynna en omställning till cirkulär ekonomi måste utgå från att svenska företag verkar på en global marknad.

Ladda ner rapporten

För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att förlänga den ekonomiska relationen till kunden. Teknikutveckling är en viktig drivkraft. Företagens affärer blir mer cirkulära genom att erbjuda kunden till exempel underhåll, reparationer, programuppdateringar, nya typer av serviceerbjudanden och att ta tillbaka produkter.

Cirkulära affärsrelationer utvecklas genom kundbeteenden, teknikutveckling och produktanvändning. Kunskap och erfarenhetsutbyte mellan branscher är en förutsättning för utveckling av kommersiella erbjudanden för resurseffektiva och cirkulära affärer. Innovationskluster och stöttning till strategiska satsningar för ökat samarbete mellan etablerad industri och startups är en nyckel för utveckling av cirkulära affärer.

I rapporten kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur företag arbetar med det.

Publicerades 7 maj 2020