Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Almedalen 2023 Avtal 2023 In English
Nyhet 08 apr. 2022

Växande svensk industri är gynnsamt för klimatet

Miljömålsberedningen har lämnat sitt delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck till regeringen. Beredningen slår fast att ett av de främsta målen för att minska Sveriges klimatavtryck är mål för att öka den svenska exportens klimatnytta. Utredningen lyfter parallellt också fram mål för minskad klimatpåverkan från konsumtion.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

– Utredningen skriver in den svenska klimatsmarta industrins globala bidrag som en grundförutsättning i den svenska klimatpolitiken. Vi välkomnar självklart den parlamentariska utredningens slutsatser på det här området, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

– Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar och Sverige kan bidra till att dämpa de globala koldioxidutsläppen. Men då måste vi sätta in stöten där den gör som bäst nytta, och det är att se till att svensk industri växer och tar marknadsandelar från länder där industrin har högre koldioxidutsläpp, fortsätter Maria Rosendahl.

För dig som vill läsa mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/04/sou-202215/

Miljömålsberedeningens betänkade: Sveriges globala klimatavtryck

Mer på Teknikföretagen /Växande svensk industri bra för klimatet/

Växande svensk industri bra för klimatet

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/industrin-raddar-varlden-med-klimatsmart-teknik/

Debatt: Industrin räddar världen med klimatsmart teknik