Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 04 juli 2022

Talangattraktion – goda intentioner skjuts i sank

Det som skulle bli en välkommen satsning för att attrahera talanger till Sverige skjuts nu i sank av en hagelskur av förslag och utredningar från regeringens sida. Teknikföretagen beklagar att frågan om arbetskraftsinvandring hanteras så ensidigt och efterfrågar ett näringspolitiskt perspektiv.

Foto: Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen
Foto: Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen

Det började bra. Industrin i Sverige har länge påtalat bristen på rätt kompetens. Där det finns en stor möjlighet i att attrahera utländska talanger till att jobba i Sverige.

- Avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen 2008 var därför välkommen, förklarar Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

Hon pekar också på politikens januariöverenskommelse, i den del som avsåg att stoppa kompetensutvisningar. Där aviserade avtalets parter dessutom en avsikt om att locka världens talanger till Sverige.  

Men efter det har regeringen lagt i backväxeln. På en pressträff nyligen (SvD 2022-06-29) menade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman att invandringen av personer som vill arbeta i Sverige har skett ”utan krav på bindande anställningsavtal, utan krav på arbetsmarknadsprövning, utan tak för antalet arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige, utan försörjningskrav på anhöriga och utan krav på heltidsanställning”.

Maria Rosendahl reagerar på den mörka beskrivningen.

- För att uttrycka det väldigt försiktigt: Industrin känner inte igen sig i den beskrivningen. Teknikföretagen företräder företag som alla har kollektivavtal och som är mycket seriösa och ansvarstagande i sina rekryteringar från tredje land.

Nu radar regeringen upp en hagelstorm av initiativ för att motverka arbetskraftsinvandring, detta i ett läge där kompetensförsörjningen är mer ansträngd än någonsin.

Utöver detta, har minister Ygeman nu aviserat en utredning om att återinföra arbetsmarknadsprövning.

- Att låta en myndighet avgöra vilka yrken som ska vara öppna för arbetskraftsinvandring kommer att göra att det blir krångligare och tar längre tid att hantera arbetstillstånd, menar Maria Rosendahl. Det borde vara varje enskilds arbetsgivares sak att avgöra vilket behov av rekrytering man har. De långa handläggningstiderna är redan idag ett stort problem. Fokus borde vara att snabba på handläggningstiderna, inte förlänga dem ytterligare.

Maria Rosendahl framhåller samtidigt att detta är synd, då regeringen på andra områden har en mycket positiv och tillväxtvänlig syn på industrin.  Hon föreslår samma väg för frågan om arbetskraftsinvandring.

- Regeringen borde även när det gäller arbetskraftsinvandring utgå ifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Detta kan inte bara vara en fråga om migrationspolitik. 

Maria Rosendahl betonar att nuvarande inriktning inte gynnar Sveriges konkurrenskraft. Teknikföretagen efterfrågar i stället en kraftfull svensk strategi för talangattraktion.      

Kontakt