Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 02 dec. 2022

Sex prioriteringar för att främja digitaliseringen under det svenska ordförandeskapet

I veckan presenterade Teknikföretagen och TechSverige tillsammans med DIGITALEUROPE sex digitala prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i syfte att bygga ett konkurrenskraftigt och motståndskraftigt Europa.

Foto: f.v Åsa Zetterberg - förbundsdirektör TechSverige, Cecilia Bonefeld-Dahl - generaldirektör DIGITALEUROPE, Klas Wåhlberg - vd Teknikföretagen
Foto: f.v Åsa Zetterberg - förbundsdirektör TechSverige, Cecilia Bonefeld-Dahl - generaldirektör DIGITALEUROPE, Klas Wåhlberg - vd Teknikföretagen

I veckan arrangerades toppmötet NTA Summit, för europeiska branschorganisationer som är medlemmar i DIGITALEUROPE i Teknikföretagens hus på Storgatan 5. I samband med mötet presenterade Teknikföretagen och TechSverige tillsammans med DIGITALEUROPE sex digitala prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i syfte att bygga ett konkurrenskraftigt och motståndskraftigt Europa.

- En konkurrenskraftig industri är en förutsättning för att EU ska vara framgångsrikt och här är digitalisering en nyckel. Vi vill se ett förnyat fokus på den inre marknaden men också på öppen konkurrens och handel för att skapa förutsättningar för fortsatt innovation, teknisk utveckling och långsiktig konkurrenskraft. Sverige har en viktig roll att under ordförandeskapet fortsatt lyfta dessa aspekter och visa på nyttorna. Här är så klart vi och våra medlemsföretag beredda att bidra på alla sätt vi kan, säger Klas Wåhlberg, vd för Teknikföretagen.

TechSverige, Teknikföretagen och DIGITALEUROPE, har i ett gemensamt dokument samlat sex områden som vi vill att den svenska regeringen prioriterar under ordförandeskapet:

  1. Dags att bryta hindren på den inre marknaden: Sverige bör nyttja sitt goda ekosystem för startups för att stärka europeisk konkurrenskraft och bryta kvarvarande hinder på EU:s inre marknad.
  2. Cybersäkerhet: Den nya cyberresiliensakten bör fokusera på det som är praktiskt möjligt i syfte att nå de ambitiösa mål som satts upp.
  3. AI-akten och Dataakten: Det legala ramverket måste bli rätt och det finns en risk för överreglering. Därför uppmanar vi det svenska ordförandeskapet att låta förhandlingarna ta in tid och inte rusa igenom dem.
  4. Att överbrygga talangklyftan: Medlemsstaterna bör uppmuntras att samarbeta och utbyta erfarenheter kring hur vi kan komma tillrätta med den kompetensbrist som råder inom hela EU.
  5. Påskynda den digitala och gröna omställningen: Teknik och digitalisering möjliggör klimatomställningen. Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, ökad interoperabilitet och en väl utbyggd och tillförlitlig digital infrastruktur kommer att vara avgörande för att EU ska nå sina klimat- och miljömål.
  6. Transatlantiskt samarbete och alliansbyggande: EU:s allierade är viktiga – och tempot i samarbetet med USA i Trade and Technology Council (TTC) måste hållas uppe för att stärka vårt samarbete kring cybersäkerhet, dataflöden, AI och leveranskedjor.

Ta del av det gemensamma dokument som beskriver de sex prioriteringarna mer utförligt.

PDF 0.2 MB

Joint statement on SE digital priorities DigitalEurope Teknikföretagen and TechSverige