Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 08 juni 2022

Ny satsning på ett ”Omställningslyft”

Teknikföretagen kan glädjande konstatera att Tillväxtverket beviljat ansökan om ett ”Omställningslyft” vars övergripande syfte är att stödja industrins gröna och digitala omställning.

Det har tidigare gjorts riktade satsningar för att små och medelstora företag ska bli mer hållbara. Exempelvis har Digitaliseringslyftet och Kickstart digitalisering varit mycket framgångsrika, vilket också har konstaterats i den senaste forsknings- och innovationspropositionen.

Samtidigt som de tidigare satsningarna har avslutats har behovet av hållbar omställning accelererat. Teknikföretaget har i flera forum påtalat behovet av att stödja de mindre företagen i den digitala och gröna omställningen, ett arbete som nu resulterat i satsningen Omställningslyftet.

Omställningslyftet är initierat av regeringens samverkansprogram Näringslivets klimatomställning​ och Näringslivets digitala strukturomvandling. Satsningen innebär att ett flertal aktörer aktivt kommer att genomföra ett brett antal aktiviteter som bygger vidare på metodiker och tillvägagångssätt som används i tidigare satsningar. Bland de aktiva aktörerna finns bland annat instituten RISE och IVL, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Energikontoren och Industriella UtvecklingsCentra (IUC).

Stödet riktar sig primärt till målgruppen små och medelstora företag, SME, med ett särskilt fokus på tillverkande företag. Målet är att fler företag ska få bättre kunskap om hur deras verksamheter kan bli mer hållbara, och att de får stöd till att genomföra konkreta åtgärder, exempelvis genom coachning, teknikworkshops och att synliggöra för vilka steg som krävs i omställningen till en hållbar produktion.

- Små- och medelstora teknikföretag måste vara med på tåget för att svensk industri ska kunna ställa om. Handfast stöd behövs för att de ska kunna ta till sig kunskap, implementera ny teknik, nya affärsmodeller och finna möjligheter att testa nya koncept. Vi måste se över hela värdekedjan för att totalt sett nå klimatneutralitet och cirkularitet. På så vis stärker vi också svensk konkurrenskraft och export, säger Teresa Jonek, näringspolitisk expert på Teknikföretagen.

Projektbudgeten är totalt på 150 Mkr fram till augusti 2023, men satsningen bör ses som starten på ett långsiktigt arbete till att utveckla stödet till företagen.

Kontakt