Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Nyhet 14 jun 2022

Industrisamtal om Geopolitik

Industrirådet arrangerade nyligen ett Industrisamtal med fokus på geopolitik tillsammans med Näringsdepartementet och Almega. Teknikföretagen var värd för samtalet.

Med Rysslands invasion av Ukraina har världsläget förändrats snabbt. På kort tid har vi fått en situation som präglas av militära hot och genuin osäkerhet. Därmed har säkerhetsfrågor och geopolitik kommit in i centrum för politik och samhälle. Men också i fokus för svensk industri.

För teknikföretag, som ofta är en del i olika värdekedjor, får den geopolitiska situationen stora implikationer. Säkerhet och robusthet har länge varit en viktig faktor, men i det läge vi nu befinner oss i får de aspekterna exceptionellt stor betydelse.

Näringsministern kunde vid samtalet informera om att regeringen nu tillsatt en särskild utredning för att kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet. Syftet är att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och därigenom säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

Läs mer om ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin på Regeringen.se.