Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 15 sep. 2022

Industrins sju viktigaste krav – hjälp till en ny regering

Oavsett vilket regeringsalternativ som vinner och tillträder efter det nyss genomförda valet så är industrins konkurrenskraft en avgörande fråga. För det talar att sektorn står för en tredjedel av exporten och att varje nytt arbete i industrin ger ytterligare 1,2 i andra branscher!

Vi lyfter fram sju frågor som är avgörande för svensk industris konkurrenskraft och måste lösas av den tillträdande regeringen. Industriföretagens topplista på politiska reformer, som nu snabbt behöver komma på plats.

Med rösterna räknade ser det ut som att det finns en majoritet för Ulf Kristerssons regeringsunderlag, dock återstår själva regeringsförhandlingarna. Den svenska industrin förväntar sig nu att ett det blir en lösning på flera frågor. Och dessa bör hanteras snabbt, helst i början av mandatperioden

Kommer lösningarna på plats så gynnar det industrins internationella konkurrenskraft, industrins roll i den gröna omställningen och som skapare av välstånd i Sverige.

Här följer listan:

  1. En lösning på energifrågan. I takt med en ökad elektrifiering och ökat elbehov kommer stora offentliga och privata investeringar att behöva göras inom elnät, elproduktion och energilager. Investeringarna är långsiktiga och förutsätter tydliga och långsiktiga politiska regler. Säkerställ en ny politiskt blocköverskridande energiöverenskommelse. På kort sikt behöver flera företag få kompensation för de skenande elpriserna.
  2. En politik för att lösa industrins kompetensbrist. Alltför få människor utbildas till de yrken som industrin efterfrågar, och inom vissa sektorer är bristen på rätt kompetens skriande. Nu måste vi få ett utbildningssystem i världsklass, göra det möjligt med kompetensutveckling under hela arbetslivet, samt säkerställa ett fungerande system för arbetskraftsinvandring. Och därmed göra det attraktivt för fler att komma till Sverige och arbeta. 
  3. Ett EU med konkurrenskraft i fokus. En svensk regering måste göra sitt yttersta för att Europa ska bli världens mest konkurrenskraftiga region. Det innebär mer av frihandel, fri konkurrens och öppenhet, och mindre av detaljregleringar från Bryssel och statlig inblandning i frågor som näringslivet bäst hanterar själva.
  4. En offensiv forsknings- och innovationspolitik. Sveriges ledande roll som forsnings- och kunskapsnation är hotad. Allt fler länder gör stora investeringar i teknikutveckling och innovationssystem för att ta ledande positioner. Om Sverige även framgent ska vara ledande i att utveckla ny teknologi och nya globalt framgångsrika företag måste staten öka investeringarna i forskning och innovation. Inför den kommande FoI-propositionen måste nu ambitionerna höjas rejält.
  5. Digital infrastruktur. Industri 4.0, med realtidsdata och automatisering är inte en framtidsvision för teknikföretagen, utan en realitet. Därför krävs ökade satsningar på digital infrastruktur, särskilt då digitalisering också är avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Bred tillgång till digital infrastruktur, som exempelvis 5g och fiber i marken, är en lika viktig infrastrukturfråga som väl fungerande vägar i hela landet.
  6. En politik för snabbare, enklare och mer rättssäkra tillståndsprocesser. Dagens miljöregler balanserar inte klimatintressen och lokala miljöintressen. Detta måste ändras i en tid då svensk industri ställer om till hållbar produktion. Dessutom måste processerna i sig bli mer rättssäkra. Industriföretag ska inte behöva sväva i ovisshet under långa perioder.
  7. En modern arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i spåren av automatisering och digitalisering som innebär att vissa arbeten förändras, andra slås ut och nya kommer till. Därför behövs reformer som ger möjligheter till flexibilitet, omställning och trygghet. Något som är viktigt för både industriföretag och anställda.

Styrkan som jobbskapare innebär att efterfrågan på industrins produktion redan i dag sysselsätter 820 000 personer. Dessa kan bli betydligt fler genom att anamma de reformer som vi föreslår.