Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 08 mars 2022

Force majeure och avbeställningar i krigstider

Rysslands invasion av Ukraina har fått och får stora och svåröverskådliga konsekvenser för flera svenska företag. Det gäller både betalningar och leveranser som inte går att genomföra. Här förklarar Teknikföretagen vad som gäller vid force majeure och avbeställningar i krigstider.

Foto: Eva Lindblad
Foto: Eva Lindblad

Många företag känner en ovilja mot att fullfölja redan ingångna avtal med ryska bolag, även om man inte direkt påverkas av kriget eller sanktionerna. Man försöker hitta vägar att slippa ifrån sina åtaganden och här gäller det att ha koll på sina avtal. Två frågor som är högaktuella är force majeure och avbeställning.

Force majeure

I många affärsavtal finns regler om force majeure. En force majeure-klausuls syfte är att befria en avtalspart från ansvar om denne inte kan fullgöra sin del av avtalet, eller om fullgörandet kraftigt försvåras, på grund av händelser utanför partens kontroll.

– Att inte vilja leverera eller betala till ryska bolag måste skiljas från att inte kunna leverera eller betala på grund av kriget eller sanktionerna till följd av kriget. I det senare fallet är ofta de villkor som krävs för att kunna åberopa force majeure uppfyllda, berättar Pia Ekelund Thörn, verksamhetsansvarig för affärsjuridik på Teknikföretagen.

Pia Ekelund Thörn, Verksamhetsansvarig Affärsjuridik.

Avbeställning

En annan fråga som blivit aktuell är möjligheterna att avbeställa leveranser från ryska bolag eller bolag som gör affärer med Ryssland.

Någon generell rätt att avbeställa finns inte. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. I realiteten innebär en avbeställning en förklaring från köparen att han inte tänker ta emot någon leverans och inte heller betala för den.

– Avbeställningen blir alltså en förklaring från köparen att hans avsikt är att begå ett avtalsbrott. Läget blir annorlunda om det finns en avbeställningsklausul i parternas avtal. Då gäller reglerna där, avslutar Pia Ekelund Thörn.

Läs mer

Teknikföretagen har i samband med pandemin skrivit artiklar med tips och råd i dessa ämnen. Artiklarna behandlar frågeställningarna ur ett coronaperspektiv, men samma principer gäller vid en krigssituation.

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/foretagarfragor/virus-kan-raknas-som-force-majeure/

Coronavirus: Leveransproblem kan räknas som force majeure - Magasin t:

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/foretagarfragor/coronakrisen-vad-galler-vid-avbestallning/

Coronakrisen: Vad gäller vid avbeställning? - Magasin t:


Information med anledning av kriget i Ukraina

Teknikföretagen analyserar och gör bedömningar vad konflikten i bred bemärkelse innebär för våra medlemsföretag. Läs mer via länken nedan.

Mer på Teknikföretagen /Information med anledning av kriget i Ukraina/

Information med anledning av kriget i Ukraina