Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 08 sep. 2022

Force majeure – igen

Från att ha levt ett undanskymt liv i slutet av många avtal har plötsligt force majeure-klausulerna hamnat i rampljuset. Först var det pandemin som ställde till det för näringslivet med stängda hamnar och andra leveransstörningar. Sedan kom Ukrainakriget och sanktionerna mot Ryssland och nu är det avtalen med fasta elpriser som är på tapeten.

Foto: Eva Lindblad
Foto: Eva Lindblad

Varför får force majeure-klausuler så stor uppmärksamhet i dessa kristider? Många drabbas av leveransproblem och ökade kostnader och ser en möjlig öppning till ändring i dessa klausuler. Men här är det lätt att hamna snett.

En force majeure-klausuls syfte är att skydda mot ansvarspåföljder i situationer som i normala fall skulle innebära avtalsbrott, men som parterna på grund av oförutsedda omständigheter inte kan råda över. Kan en avtalspart hävda force majeure blir denne befriad från den påföljd som annars skulle ha gällt. Force majeure översätts ofta till just befrielsegrund.

I de flesta kommersiella avtal brukar det krävas att det ska röra sig om yttre omständigheter som medför att avtalspartens prestation omöjliggörs eller kraftigt försvåras på grund av händelser som ligger utanför dennes kontroll. Omständigheten ska inte heller vara känd när avtalet ingicks. I praktiken är det leverantörer som kan åberopa force majeure för att komma undan ansvar för leveransförseningar.

En bra minnesregel är att en force majeure-klausul ger ett skydd mot påföljder och inte ett redskap att skaffa sig fördelar med. Att kunna hävda force majeure innebär alltså inte att man får rätt att säga upp avtal eller höja priserna. Det är dock tänkbart att det i avtalen finns en uttrycklig skrivning som ger leverantören rätt att säga upp eller jämka avtal vid kraftiga prisökningar som beror på yttre faktorer. Men det är en annan historia som handlar om skäliga avtalsvillkor.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Force majeure och avbeställningar i krigstider/

Force majeure och avbeställningar i krigstider