Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 17 aug. 2022

En ny europeisk agenda för innovation

En ny agenda för innovation har presenterats av EU-kommissionen. Genom fokus på tillämpad forskning och utveckling vill EU-kommission främja och katalysera genomförandet av industrin omställningen mot ökad hållbarhet och digitalisering. Teknikföretagen välkomnar initiativet.

På EU-nivå finns en rad olika innovationsstödjande initiativ som kompletterar och förstärker marknadens aktiviteter. Samtidigt har det saknats ett övergripande dokument som knyter ihop strategier, instrument, fonder, program och lagstiftningen. Som ett svar på detta har EU-kommissionen nu lanserat en ny europeiska agenda för innovation. Agendan har ett brett innehåll men riktar bland annat in sig på tillgång till finansiering, ramvillkor och talangattraktion. Sistnämnda inbegriper exempelvis ett uppdrag till European Institute of Innovation (EIT) att locka 1 miljon tekniska talanger inom forskningsintensiva och möjliggörande teknikområden.

En central del i agendan utgörs också av ökat stöd för anläggning och uppgradering av infrastruktur för provning och experimentering samt inkubatorer. Det ska bland annat bli lättare att kunna testa och demonstrera lösningar och produkter baserat på artificiell intelligens i verkliga miljöer och i stor skala.

- Det är mycket välkommet att EU-kommissionen adresserar innovation i en samlad agenda och lyfter fram behovet av experimentell utveckling det vill säga test- och demonstration. Test-och demonstrationsanläggningar fungerar som sockerbitar för de bästa forskarna, ingenjörerna, teknikerna och utgör grundkonstruktionen för nationella och regionala innovationsekosystem säger Peter Johansson, chef för forskning och innovation hos Teknikföretagen.

Mot bakgrund av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför ser Teknikföretagen stort behov av att öka kapaciteten inom test- och demonstration i Sverige. Industrin i Sverige behöver bättre möjligheter att generera och katalysera lösningar för smartare energieffektiv produktion och en cirkulär ekonomi.

- Ett första välkommet steg vore en dedikerad satsning på industriell digitalisering. Att öka den offentliga finansieringen av forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering – där staten, industrin, institut och akademin tillsammans skapar nästa generations digitala teknik - vore särskilt önskvärt säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitaliseringspolicy på Teknikföretagen

- Varje offentlig krona i programmet Avancerad Digitalisering kommer matchas av lika mycket från industrin med målet att totalt 2 miljarder kronor per år ska satsas under minst 10 år. En resursökning för denna nationella satsning skulle ge en perfekt boost för det svenska innovationssystemet avslutar Peter Johansson, Teknikföretagen.

Kontakt


Läs mer

Mer information om EU:s Innovationsagenda

Mer information om innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering