Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 26 aug. 2022

Den som äger mest data vinner – därför ska Sverige bry sig om molntjänster

Betydelsen av data ökar konstant i världen och skapar unika möjligheter till stärkt konkurrenskraft, ökat värde i produkter och tjänster. Data är också grundsten för att bygga de lösningar som ger en hållbar och resilient samhällsutveckling. Växande datamängder ställer dock krav på säkerhet och tydligare förståelse för hur data ska hanteras, delas och ägas

För att uppmärksamma ovanstående ordnade Teknikföretagen och RISE ett gemensamt seminarium på temat: ”Europa prata ”data”, ”edge och ”cloud”, men vad gör Sverige? Seminariet samlade ledande företrädare för institut, myndigheter och företag och flankerades av en gemensam rapport som - utifrån ett svenskt perspektiv - ger en unik översikt på området.

Från seminariet kan Teknikföretagen drar följande slutsatser tre slutsatser.

  1. Industriallianser: Kina, USA och EU ser alla värdet av data men har valt radikalt olika förhållningsätt vilket får stora implikationer för Sverige och svenska aktörer, inte minst för den exportberoende industrin. En prioriterad insats är att påverka utvecklingen tillsammans med aktörer i andra länder genom de industriallianser som finns på området. Sverige kan påverka dessa inifrån och vara med och sätta agendan.

  2. Ekosystem: Det finns ett starkt ekosystem av molnleverantörer i Sverige och Europa. Dessa hamnar ofta i skuggan av de ledande amerikanska aktörerna som Google och Amazon. Det vore önskvärt att uppmärksamma att starka svenska och europeiska aktörer, katalyserar teknikutvecklingen genom att de skapar konkurrens. Detta ökar kvaliteten, valfriheten och utbudet av tjänster.

  3. Test och demonstration: Det pågår ett brett spektrum av aktiviteter från både offentliga och privata aktörer i Sverige med syfte att utveckla interoperabilitet och portalitet. Dessa aktiviteter, och aktörerna som driver dem, behöver samlas i en gemensam kraftsamling med målet att kunna testa och demonstratera lösningar. Här är satsningen inom innovationsprogrammet Avancerad digitalisering en tentativ väg.

Seminariet kan du se i sin helhet på vår YouTube-kanal

Kontakt