Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 21 juni 2022

Cirkulär ekonomi – vad innebär det egentligen och vad är senaste nytt inom området?

Cirkulär ekonomi handlar om att använda material effektivt med minskade uttag av ny råvara och där deponering av avfall undviks, så materialens livslängd och värde ökar för att spara på jordens resurser. Med andra ord motsatsen till den traditionella linjära ekonomin, den så kallade ”slit-och-släng-modellen”. De senaste åren har EU släppt flera europeiska lagkrav eller ramverk med fokus på omställningen till cirkulär ekonomi såsom EU-taxonomin och paraplyramverket Circular Economy Action Plan (CEAP). Här går vi igenom vad CEAP innebär och dess inverkan på marknaden.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Cirkulär ekonomi kan ses som ett kretslopp där design, tillverkning/återtillverkning, distribution, användning/återanvändning, insamling och återvinning ingår. Idag är vår ekonomi fortfarande i huvudsak linjär och endast 12 procent av sekundärt material och resurser återförs till ekonomin. Därför har varje företag en viktig roll i att se över hela sin livscykel och värdekedja från design, tillverkning/återverkning till användning/återanvändning, insamling och återvinning. Åtgärder som avfallsförebyggande, ekodesign och återanvändning kan medföra stora materiella och ekonomiska besparingar för ett företag, och samtidigt minska de årliga utsläppen av växthusgaser.

Som en del i omställningen till en cirkulär ekonomi har EU lanserat Circular Economy Action Plan (CEAP) som precis som EU-taxonomin är en del av EU:s gröna giv för klimatneutralitet år 2050. CEAP är ett paraplyramverk som innehåller 35 åtgärder och syftar till att uppnå en cirkulär ekonomi till år 2050, genom att ändra sättet Europa konsumerar och producerar med fokus på elektronik och it, batterier och fordon, förpackning, plast, textilier, byggnadsindustrin och byggnader samt livsmedel.

En av de 35 åtgärderna inom CEAP-handlingsplanen är lagförslaget Sustainable Products Initiative (SPI) som presenterades av EU-kommissionen i mars 2022. SPI är en ramförordning som består av en rad lagstiftningsärenden som ska bidra till att öka cirkulariteten på EU:s inre marknad. Inom SPI finns det så kallade ekodesigndirektivet som syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. SPI inkluderar även Digitala Produktpass med information om produkter på den europeiska marknaden, till exempel om vilka material som ingår i produkten och hur produkten kan återvinnas eller repareras. En annan åtgärd inom CEAP är ”Right to Repair” som riktar sig mot konsumenter för att spara kostnader för att reparera snarare än att köpa nya produkter.

Hur europeiska företag påverkas av dessa ramverk och lagförslag beror på sektor och storlek, men förväntas framför allt påverka företag som inte är särskilt integrerade i den cirkulära ekonomin. De företag som blickar framåt och fokuserar sina innovationer på hållbar design, effektiv produktion och eftermarknadstjänster för mer miljömässigt hållbara produkter kommer att ha de bästa förutsättningarna för att få större marknadsandelar inom EU.