Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 21 juni 2022

Budskapet i FN:s klimatrapport: Alla sektorer behöver halvera sina klimatutsläpp snarast om vi ska nå 1,5-gradersmålet

I april släppte FN:s klimatpanel IPCC en kunskapsutvärdering om klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. Rapportens huvudbudskap är att alla sektorer kan halvera sina klimatutsläpp till år 2030, vilket ses som en förutsättning för att kunna begränsa klimatförändringarna till det kritiska 1,5-gradersmålet. Därför krävs det nu en aktiv ansträngning från alla aktörer i samhället.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Trots ljusglimten om att det fortfarande är möjligt att nå 1,5-gradersmålet framgår det i IPCC:s rapport att det krävs omedelbara och stora utsläppsminskningar i alla samhällssektorer för att nå dit. Utan drastiska åtgärder förutspår forskarna en global temperaturökning på tre grader över de kommande årtiondena. En sådan temperaturökning innebär att många delar av jordens yta blir obeboeliga och redan nu ses oåterkalleliga effekter på ekosystem och samhällen till följd av klimatförändringarna. För att nå målet om 1,5 graders temperaturökning måste världens företag och samhällen minska koldioxidanvändandet med 50 procent till år 2030, och nå nollutsläpp till år 2050. IPCC menar att en mycket viktig förutsättning för att nå målet är att minska användandet av fossila bränslen snarast. Hur snabbt världen ska minska sitt beroende av fossila bränslen är en känslig fråga för många aktörer. Frågan var uppe för diskussion in i det sista och resulterade i att rapporten blev försenad innan man kunde samsas. 

IPCC:s ordförande anser att vi har både verktygen och kunnandet som krävs för att begränsa uppvärmningen i tid. Forskarna lyfter fram vikten av breda och långsiktiga strategier för att nå hela vägen fram. För industrin innebär det att ställa om till cirkulär ekonomi och nya tekniker som vätgas och CCS för att snarast kunna fasa ut fossila bränslen och IPCC pekar särskilt på vikten att transport-, gruv- och tillverkningsindustrin minskar sitt koldioxidavtryck omgående. I energisektorn handlar det om att elektrifiera, öka energieffektiviteten och övergå till alternativa bränslen som vätgas. För bygg- och fastighetsindustrin framhävs vikten av att börja bygga nollutsläppsbyggnader under det här decenniet.

IPCC:s rapport syftar till att ge världens länder bästa möjliga vetenskapliga underlag för att förstå klimatförändringar och dess effekter på samhället och miljön. Rapporten som publicerades 4 april var den tredje delen av den sjätte kunskapsutvärderingen och skrevs av 276 forskare och innehåller över 18 000 citerade vetenskapliga referenser.