Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 14 apr. 2022

Använd alla medel för att lösa kompetensförsörjningen

Välutbildade flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige och vill börja jobba. En industri som skriker efter teknisk kompetens. Men byråkrati och för lite fokus på kompetensförsörjning. Det riskerar att bli ineffektivt.

Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion och grundskola på Teknikföretagen
Li Ljungberg, ansvarig för talangattraktion och grundskola på Teknikföretagen

Sverige har en möjlighet att göra två positiva saker samtidigt, när det nu kommer många flyktingar från Ukraina, säger Li Ljungberg som är ansvarig för område Talangattraktion på Teknikföretagen.

– Vi kan dels se till att de nyanlända ukrainarna snabbt får jobb och en bra tillvaro i Sverige, dels kan vi avhjälpa det enorma kompetensbehov som finns inom industrin.

Den kompetens vi har i landet räcker inte till och det skulle behövas ett tillskott från andra länder. Detta är ytterst en fråga om Sveriges konkurrenskraft. Vakanserna i den svenska industrin måste fyllas.

Li Ljungberg och Teknikföretagen konstaterar att några nyckelfrågor behöver hanteras.

– Att snabbt kartlägga vilken kompetens dessa människor har med sig är mycket angeläget.

Hon påpekar att det till inom vissa teknikområden och branscher till exempel är viktigt med grundläggande svenska, ofta av säkerhetsskäl. Kompetensbehoven ser också olika ut på olika platser i landet. Det kräver god kartläggning om vart jobben finns och hur de utvecklas.

Politiken behöver förstå vidden av näringslivets kompetensutmaningar och agera skyndsamt.

– Ett tydligt exempel är frågan om arbetskraftsinvandring. Det har felaktigt ställts emot arbetslösa i Sverige. Dessutom är det krångligt och fullt av hinder, konstaterar Li Ljungberg.

I dagarna återinfördes obligatorisk högskolebehörighet på yrkesprogrammen. En fråga som näringslivet drivit i många år sedan högskolebehörigheten togs bort 2011.

– Om vi ska säkra jobb och investeringar i Sverige kan inte reformer som är viktiga för kompetensförsörjningen ta så lång tid.

Hon efterfrågar en helt annan riktning.

– Framåt behöver vi ha en nationell strategi för att attrahera talanger till Sverige. De är så många andra länder gör. De försöker locka till sig duktig kompetens. De har förstått att kompetens bygger konkurrenskraft. 

Li Ljungberg pekar ut ytterligare ett viktigt skäl. Svensk industri är ledande i klimatomställningen, vilket är värdefullt både för klimatet och för svensk konkurrenskraft.

– Men även det kräver tillgång till rätt kompetens.