Kontakta oss Kurser och seminarier Teknikföretagen i Almedalen 2022 Val 22 Webbshop In English

Just nu har teknikforetagen.se vissa driftstörningar efter en planerad uppdatering. Vi arbetar på att lösa detta inom kort.

Nyhet 10 jun 2022

Allt du behöver veta om nya LAS

I sommar träder de nya reglerna i anställningsskyddslagen i kraft. Reglerna ska dock inte börja tillämpas förrän den 1 oktober i år. Syftet med de nya reglerna är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, ge den anställde en bättre möjlighet till omställning och därigenom underlätta företagens kompetensförsörjning.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Riksdagen har nu fattat beslut om förändringarna i anställningsskyddslagen (LAS) som träder i kraft 30 juni 2022. Bakgrunden till de nya reglerna är en överenskommelse som träffats mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO.  

– Det här har varit en högprioriterad fråga för Teknikföretagen. Arbetsmarknadens parter har under flera år, på olika sätt och i olika konstellationer, förhandlat och framfört behovet om att arbetsrätten behöver reformeras och bättre anpassas till moderna förhållanden, säger Andreas Edenman, chefsjurist vid Teknikföretagen.

Beslutet innebär flera förändringar och några av det viktigaste är att:

 1. Saklig grund för uppsägning blir sakliga skäl
  Begreppet ”saklig grund” som nuvarande lag kräver för uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Med förändringen vill man tydliggöra vad som ska räknas in som sakligt skäl när en arbetsgivare ska säga upp en medarbetare. Det ger också en ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl.

 2. Anställningen upphör under pågående tvist
  Om en medarbetare bestrider arbetsgivarens uppsägning kommer anställningen inte längre gälla under tvisten. Medarbetaren behöver därmed registrera sig som arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ansöka om a-kassa.

 3. Undantag från turordningsregeln
  Alla företag kommer ha rätten att undanta tre medarbetare från turordningsreglerna när de har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

 4. Bemanningspersonal behöver erbjudas tillsvidaretjänst
  En inhyrd anställd från ett bemannings­företag ska erbjudas en tillsvidare­anställning hos kundföretagen om denne har varit placerad vid samma driftenhet i minst 24 månader under en period på 36 månader.

 5. Förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd
  Medarbetare får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd vid uppsägning. Omställningsstudiestöd kommer också förstärkta möjligheter och ersättningar vid studier. Förhoppningen är att det nya systemet också kan underlätta företagens kompetensförsörjning.

 

Viktiga datum som du behöver hålla koll på

30 JUNI
De nya reglerna i LAS-reglerna träder i kraft

Vad behöver göras?
Förbered er organisationen inför de nya reglerna, se över rutiner vid inhyrning, omorganisationer och arbetsbrister.

1 OKTOBER
LAS-reglerna börjar tillämpas

Vad behöver göras?
Arbetsgivare behöver inte i detta läge aktivt vidta några åtgärder. Det är dock bra om du har läst på om vad som gäller och implementerat de rutiner och åtgärder ni behöver för att kunna följa det nya regelverket.

Som medlem hittar du stöd och material för övergången till nya regelverket i arbetsgivarguiden (kräver webbkonto)