Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 29 aug. 2022

Allt du behöver veta om nya LAS

Den 1 oktober i år började de nya reglerna i anställningsskyddslagen tillämpas. Syftet med de nya reglerna är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, ge den anställde en bättre möjlighet till omställning och därigenom underlätta företagens kompetensförsörjning.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Den 30 juni 2022 trädde förändringarna i anställningsskyddslagen (LAS) i kraft efter ett beslut i riksdagen. Bakgrunden till de nya reglerna är en överenskommelse som träffats mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Från och med 1 oktober i år börjar reglerna tillämpas.  

– Det här har varit en högprioriterad fråga för Teknikföretagen. Arbetsmarknadens parter har under flera år, på olika sätt och i olika konstellationer, förhandlat och framfört behovet om att arbetsrätten behöver reformeras och bättre anpassas till moderna förhållanden, säger Andreas Edenman, chefsjurist vid Teknikföretagen.

Beslutet innebär flera förändringar och några av det viktigaste är att:

 1. Saklig grund för uppsägning blir sakliga skäl
  Begreppet ”saklig grund” som nuvarande lag kräver för uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Med förändringen vill man tydliggöra vad som ska räknas in som sakligt skäl när en arbetsgivare ska säga upp en medarbetare. Det ger också en ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl.

 2. Anställningen upphör under pågående tvist
  Om en medarbetare bestrider arbetsgivarens uppsägning kommer anställningen inte längre gälla under tvisten. Medarbetaren behöver därmed registrera sig som arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ansöka om a-kassa.

 3. Undantag från turordningsregeln
  Alla företag kommer ha rätten att undanta tre medarbetare från turordningsreglerna när de har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

 4. Bemanningspersonal behöver erbjudas tillsvidaretjänst
  En inhyrd anställd från ett bemannings­företag ska erbjudas en tillsvidare­anställning hos kundföretagen om denne har varit placerad vid samma driftenhet i minst 24 månader under en period på 36 månader.

 5. Förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd
  Medarbetare får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd vid uppsägning. Omställningsstudiestöd kommer också förstärkta möjligheter och ersättningar vid studier. Förhoppningen är att det nya systemet också kan underlätta företagens kompetensförsörjning.

Som medlem hittar du stöd och material för övergången till nya regelverket i arbetsgivarguiden (kräver webbkonto)