Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 11 feb. 2021

"Viktigt att sträva mot en jämnare könsfördelning"

Idag är det den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap. Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation, men för att behålla den positionen och för att viktiga perspektiv inte ska gå förlorade behövs en breddad rekrytering. Genom att stärka det matematiska självförtroendet och bredda bilden av teknik, hoppas Teknikföretagen att fler flickor ska behålla och utveckla sitt teknikintresse.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Idag är fördelningen mellan män och kvinnor i teknikbranschen ojämn. Teresa Jonek som är näringspolitisk expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen menar att de globala klimat- och samhällsutmaningar vi står inför kommer kräva att vi tar stora teknologiska språng och behovet av ingenjörer kommer därför att vara fortsatt mycket stort.

– För Teknikföretagens medlemsföretag är det oerhört viktigt att sträva mot en jämnare könsfördelning bland ingenjörerna. Mångfald skapar förutsättningar för att företagens arbete med innovation i högre grad avspeglar och möter samhällsbehovet, säger Teresa Jonek.

Teresa Jonek, näringspolitisk expert inom forskning och innovation på Teknikföretagen.

Första steget är att främja teknikintresset i tidig ålder och motverka könsbundna studieval, något som Teknikföretagen arbetat med under många år. Enligt en rapport från Skolinspektionen är pojkars och flickors teknikintresse ungefär lika stort i årskurs fem. Därefter avtar intresset både bland pojkar och flickor, men mer bland flickor.

Elin Östblom jobbar med ungdomskommunikation på Teknikföretagen och berättar att bristen på relevans anses vara en av de största utmaningarna. 

– Vi tror på att bredda bilden av teknik redan i grundskolan och visa på hur tekniska lösningar kan användas för att skapa en bättre värld. För att stötta tekniklärarna till en undervisning som så många som möjligt känner sig delaktiga i har vi till exempel tagit fram boken ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Boken bygger på tio läroplansrelevanta lektioner med utgångspunkt i samhällsproblem som många unga är intresserade av, säger Elin Östblom.

Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen.

Boken finns att beställa på Hack The Worlds hemsida och är framtagen ihop med Ulrika Sultan som forskar på flickors teknikintresse och hur de kan behålla det upp i vuxen ålder.

Också till dig som högstadielärare:

Teknikföretagen ser att flickor i högra grad än pojkar är oroliga för sin matematiska förmåga när de söker teknikrelaterade utbildningar, detta trots att flickorna som grupp har högre betyg i matematik än pojkarna. Teknikföretagens webbserie "Vi räknar på det!" är ett samarbete med influencern och programledaren Hanna Persson (Hanapee) och matteläraren Elin Gawell med syfte att avdramatisera matten.

Tips till dig som väljer bilder som illustrerar teknikbranschen:

Teknikföretagens Bredda bilden är en bildbank med aktiva kvinnor som jobbar inom teknikbranschen eller pluggar på teknisk högskola. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor som verkar inom branschen. Var med och bredda bilden av teknik och skapa nya förebilder genom att välja bilder från Bredda Bilden i din kommunikation.

Teknikföretagen fyller 125 år

125-år av teknisk utveckling hade inte varit möjlig utan generationer av drivna innovatörer. På Företagskällan, som är en sajt med lektionsmaterial och lektionsförslag främst för gymnasiet, har Teknikföretagen tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria tagit fram artiklar med koppling till industri- och teknikhistoria.

rollator.jpg

Bland artiklarna finns bland annat spännande läsning om Aina Wifalk, kvinnan bakom rollatorn som förenklat och förbättrat tillvaron för väldigt många människor.

Läs också

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/hallbart-arbetsliv/mangfald-ger-nya-innovationer/

Mångfald ger nya innovationer - Magasin t:

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/experterna-sa-tar-ni-nasta-steg-i-jamstalldhetsarbetet/

Experterna: Så tar ni nästa steg i jämställdhetsarbetet - Magasin t: