Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 13 okt. 2021

Teknikföretagen den europeiska teknikindustrins röst i arbetet med EU:s industristrategi

Teknikföretagen kommer som enda svenska arbetsgivarorganisation vara representerad i arbetsgrupperna under EU-kommissionens Industrial Forum, som ansvarar för genomförandet av EU-kommissionens industristrategi. Teknikföretagen representerar hela den samlade teknikindustrin i Europa i arbetet, som är av stor strategisk vikt för industrins konkurrenskraft.

Klas Wåhlberg, vd, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, på Teknikföretagen.
Klas Wåhlberg, vd, och Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, på Teknikföretagen.

Den 10 mars 2020 presenterade EU-kommissionen en ny industristrategi för Europa, med syftet att underlätta för den europeiska industrin att leda den gröna och digitala omställningen samt stärka industrins konkurrenskraft. Som ett led i detta bildades ett forum för dialog med näringslivet för det löpande arbetet med genomförandet av strategin, vilket Teknikföretagen även föreslog i organisationens inspel till EU-kommissionen.

Teknikföretagens representant i forumet blir Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik.

– Att EU:s industripolitik utformas på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar att bedriva näringsverksamhet i Europa är helt avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft. Det är därmed centralt för Teknikföretagens uppdrag och en av våra främsta prioriteringar, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

I maj 2021 släppte EU-kommissionen en uppdaterad industristrategi för att ta hänsyn till Coronapandemins inverkan på den europeiska ekonomin. Teknikföretagen har varit väldigt kritiska till EU-kommissionens föreslagna tillvägagångssätt för att underlätta omställningen och stärka motståndskraften mot störningar i världshandeln.

Teknikföretagen ser en utveckling mot en tilltagande centralstyrning inom EU, en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin, mer detaljreglering i EU:s lagstiftning och slutenhet mot omvärlden.

– Det riskerar att begränsa industrins innovationsförmåga och teknikutvecklingen på sikt, vilket är kontraproduktivt för att nå högt ställda politiska mål som att bemöta den gröna och digitala omställningen, säger Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Teknikföretagen tar nu plats i två arbetsgrupper i Industriforumet: en grupp som ska ta fram färdplaner för den europeiska industrins omställning och en grupp som ska analysera industrins strategiska beroenden samt ge råd kring hur de sedan ska adresseras. Teknikföretagen deltar på den europeiska branschorganisationen Orgalims mandat och representerar därmed hela den samlade teknikindustrin i Europa, med 770 000 företag som tillsammans direkt sysselsätter över 11 miljoner personer.

Svenska företag är världsledande i att ta fram innovativa tekniklösningar på vår tids samhällsutmaningar, som sedan exporteras världen över och bidrar till omställningen på global nivå.

– Konkurrens på lika villkor och tillträde till globala marknader kommer därför vara ledstjärnorna i vårt arbete framgent, säger Klas Wåhlberg.

Teknikföretagens kommentarer på EU-kommissionens uppdaterade industristrategi finns att läsa i sin helhet här.

Vid frågor, kontakta gärna: