Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 24 mars 2021

Sverige måste vara drivande för fri konkurrens på en öppen marknad

Idag röstade riksdagen igenom EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond. Omröstningen har föregåtts av en livlig offentlig debatt om innehållet i paketet, som tyvärr till stora delar saknades i samband med de faktiska förhandlingarna som skedde i somras. Teknikföretagen har vid flera tillfällen påtalat att svenska beslutsfattare måste bli mer proaktiva och drivande i att påverka EU-politiken i ett tidigare skede, vilket debatten om återstartspaketet är ett exempel på.

Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.
Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Paketet har även starka kopplingar till de diskussioner som just nu förs om utformningen av EU:s industripolitik – som kommer få stor inverkan på EU:s fortsatta utveckling och den svenska industrins konkurrenskraft. Det är vad debatten nu borde handla om.

– EU befinner sig i ett formativt skede. Det är av yttersta vikt att EU:s utveckling inte leder till ökad politisk styrning i den europeiska ekonomin, utan bygger långsiktig konkurrenskraft genom lika villkor länder och företag emellan. Sverige måste nu vara en stark röst för fri konkurrens på en öppen marknad, säger Joel Jonsson, ansvarig EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

Läs mer

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/ny-maktbalans-i-eu-hotar-konkurrensen/

Ny maktbalans i EU hotar konkurrensen - Debattartikel i Dagens Industri 29/9 2020

 

Kontakt