Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 10 nov. 2021

Positivt med bred täckning för nya LAS

En majoritet inom LO ställer sig bakom ett nytt huvudavtal för trygghet, omställning och anställningsskydd.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

– Vi välkomnar en så bred uppslutning som möjligt. Det ger stabila villkor och skapar ökad flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden, vilket är positivt för industrins konkurrenskraft, säger Teknikföretagens förhandlingschef, Tomas Undin.

– LO:s ställningstagande borgar för att vi får en förhållandevis god täckning för ett nytt huvudavtal inför de kommande förändringar i arbetsrätten som träder i kraft andra halvåret 2022, fortsätter Tomas Undin.

Lagändringarna som gäller trygghet, omställning och anställningsskydd föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Huvudavtalet reglerar exempelvis vissa anställningsskyddsfrågor samt ytterligare omfattande omställningssystem för de som antar huvudavtalet. Fyra förbund inom LO säger nej till en överenskommelse.