Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 12 jan. 2021

Ökat myndighetssamarbete ska ge stärkt digitalt ledarskap hos industrin

Regeringen har beslutat att ge centrala myndigheter i uppdrag att samverka för starkare svenskt ledarskap inom digitalisering. Via ett gemensamt program ska myndigheterna förbättra förutsättningarna så att näringslivets arbete med nästa generations avancerade och innovativa digitala lösningar kan katalyseras. Ett positivt och viktigt beslut enligt Teknikföretagen.

Patrik Sandgren, näringslivspolitisk expert på Teknikföretagen.
Patrik Sandgren, näringslivspolitisk expert på Teknikföretagen.

Den digitala strukturomvandlingen märks idag i hela näringslivet. En märkbar konsekvens är att verksamheter måste organiseras på nya sätt med arbetsinnehåll som förändras, försvinner och tillkommer. Det märks också i att produkter får ny funktionalitet och att mjukvara och cybersäkerhet blir allt viktigare komponenter för bibehållen konkurrenskraft.

– Att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt möta dess utmaningar kräver insatser. I nuläget finns därför ett stort behov av att snabbt öka kunskapen inom nyckelteknologier så som mikroelektronik och radiokommunikation samt kunna testa och demonstrera digitala lösningar säger Patrik Sandgren, näringslivspolitisk expert på Teknikföretagen

Regeringen har därför gett innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att tillsammans med Vetenskapsrådet, Post- och Telestyrelsen (PTS) samt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att gemensamt utforma ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen. Målet är att stärka svenska aktörers förmåga inom avancerad digital teknik samt genomföra insatser inom bland annat tillämpad forskning, innovation och testbäddar.

– Sverige behöver ett flaggskeppsprogram som kan öka attraktionskraften för investeringar, bidra till ökad konkurrenskraft och ge ett substantiellt bidrag till de samhällsutmaningar som finns. Teknikföretagen välkomnar därför regeringens initiativ på området och ser detta som ett första steg att tillsammans med industrin genomföra en mångårig strategisk satsning inom digitalisering, säger Patrik Sandgren

Läs mer

Mer på Internet https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/kraftsamling-for-att-leda-den-digitala-strukturomvandlingen/

Kraftsamling för att leda den digitala strukturomvandlingen

PDF 2,1 MB

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen