Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English

Teknikföretagen har träffat ett 2-årigt avtal med facken inom industri. Läs mer här

Nyhet 26 mars 2021

Ny lagstiftning för batterier måste främja elektrifiering

Batterier och andra typer av energilagring kommer att spela en stor roll för att nå klimatmålen. EU-kommissionen har presenterat förslag på ny batteriförordning, som är det första lagförslaget inom den europeiska gröna given - EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Teknikföretagen lyfter ett varningens finger för förslaget då det riskerar att hämma utvecklingen mot elektrifiering och våra medlemmars produktutveckling.

Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor, och Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur, Teknikföretagen.
Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor, och Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur, Teknikföretagen.

– EU-kommissionens förslag är inte teknikneutralt. Det krävs en teknikneutral lagstiftning för att inte hämma utvecklingen av batteriteknik som sker i snabb takt. Förslaget måste därför justeras. Förslaget avviker dessutom en hel del från befintlig produktlagstiftning och vi ser också en risk för dubbelreglering, även det måste ses över, kommenterar Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen.

Förslaget riskerar dessutom att leda till stor administrativ börda för företagen, vilket kan skapa höga kostnader för batterier och utmana de industrier som ställer om till batteridrift.

– Teknikföretagen anser att den administrativa bördan ska hållas på en rimlig nivå och uppmanar att förslaget ska utvärderas mot kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning, säger Elinor Kruse.

Något som Teknikföretagen välkomnar är införandet av livscykelanalyser som ska mäta hur stort koldioxidavtrycket är i batteriproduktionen. Livscykelbedömningsverktyg och metoder måste dock vara jämförbara, relevanta och baserade på vetenskapliga data. Lagstiftningen bör därför säkerställa så att verktyget för koldioxidavtryck blir stabilt och pålitligt för att garantera en säker och rättvis användning.

– Vi välkomnar initiativet runt hållbara batterier och tycker det är bra att man följer upp batteriets klimatpåverkan och driver på återvinning, kommenterar Emilia Käck, ansvarig energi och infrastruktur på Teknikföretagen.

Den europeiska industrin behöver både EU-producerade och importerade batterier. Det måste vara enkelt att fortsätta importera battericeller till en rimlig kostnad under det kommande decenniet.

"Det finns en oro bland Teknikföretagens medlemmar att batteriregleringen minskar möjligheterna att skaffa speciella battericeller från andra delar av världen."

– Det finns en oro bland Teknikföretagens medlemmar att batteriregleringen minskar möjligheterna att skaffa speciella battericeller från andra delar av världen. Elektrifieringen är mycket komplex med hög efterfrågan på olika typer av batterier och inte minst specialbatterier, avslutar Emilia Käck.

Läs Teknikföretagens yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om batterier i sin helhet här.

Läs mer

PDF 0,2 MB

Teknikföretagens yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

PDF 1,6 MB

Vägen mot elektrifiering - Rapport från Teknikföretagen

PDF 2,3 MB

Först till framtiden - Bättre regelverk för ökad konkurrenskraft - Rapport från Teknikföretagen

 

Vid frågor, kontakta