Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 14 apr. 2021

Nu öppnar gymnasieomvalet – en ny chans att synliggöra yrkesprogrammen

Inställda gymnasiemässor och öppet hus har lett till att fler elever är osäkra på sina gymnasieval. Det riskerar att drabba yrkesprogrammen. I april-maj är det omval till gymnasiet då niondeklassare runt om i landet har chansen att ändra det preliminära gymnasieval som gjordes i februari.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden.
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden.

Gymnasievalet är inte helt lätt och pandemin har gjort det ännu svårare. Ofta väger upplevelsen och den information eleverna får i samband med gymnasiemässor och öppet hus tungt.

Enligt Teknikföretagen riskerar bland annat antalet ansökningar till yrkesprogram, exempelvis det industritekniska programmet, att påverkas negativt när kontakten med yrkeslärare och besök i skolans lokaler ställts in. Därför genomför nu Teknikföretagen kommunikationsinsatser i samband med årets omvalsperiod.

– Vi vill finnas med under hela processen och underlätta för eleverna som måste göra mycket research på egen hand. Därför deltar vi på den digitala omvalsmässan den 15 april och lanserar en omvalskampanj för att synliggöra det industritekniska programmet som är ett relativt okänt program, säger Elin Östblom, kommunikatör på Teknikföretagen.

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för svensk industri och enligt Teknikföretagen är antalet sökande till Industritekniska programmet för få. Många tror att dörren till vidare studier är stängd om man väljer ett yrkesprogram.

– De flesta unga vet att ett yrkesprogram är en smart väg till ett första jobb och att man även har rätt till högskolebehörighet. Men jag tror att föräldrarna behöver höra det, säger Elin Östblom.

Deltar på omvalsmässa med elevambassadörer

För att synliggöra Industritekniska programmet och samtidigt slå ett slag för ”Tekn-IQ”, en av alla egenskaper som eleverna tränar upp under sin utbildning, deltar Teknikföretagen på den digitala Omvalsmässan den 15 april.

omvalsmassa-monter.jpg

– Valet av gymnasieutbildning är inte helt lätt för en niondeklassare som samtidigt styrs av omgivningens åsikter. Att vara teknisk och händig är något som lätt förbises men att kunna skapa något från idé till färdig produkt eller laga något som är trasigt borde ses som en superkraft. Dessutom är det mer hållbart att fixa och reparera istället för att köpa nytt, säger Elin Östblom, kommunikatör på Teknikföretagen.

Med i den digitala montern för att svara på frågor är elevambassadörerna Jonnah Eriksson från VBU Högbergskolan i Ludvika och Edvin Sandström från Lichron Teknikgymnasium i Skövde. Själva skapandeprocessen, från skiss i datorn till verklig produkt, intresserar både Jonnah och Edvin och båda lyfter variationen av teoretiska och praktiska moment som en av fördelarna med utbildningen. Jonnah som alltid ritat mycket valde mellan flera yrkesprogram innan valet föll på Industritekniska programmet.

– Jag gillar att använda händerna, det och närheten till skolan påverkade mitt gymnasieval. Men jag tror ändå att mina föräldrar och deras jobb inom industrin hade störst inverkan. Jag har både praktiserat och varit på besök i industrin redan innan utbildningen, berättar Jonnah Eriksson.

Jonnah Eriksson.

Möjligheten till jobb direkt efter gymnasiet spelar också stor roll, menar både Jonnah och Edvin.

"För att fler ska välja Industritekniska programmet bör man bli bättre på att synliggöra möjligheterna med utbildningen och vad man faktiskt gör inom industrin."

– För min del valde jag en utbildning där jag kan komma ut i jobb direkt, sedan har jag möjligheten att plugga vidare senare om jag vill. Just lönen är inte det mest centrala utan snarare att hitta ett jobb som är intressant och kul. För att fler ska välja Industritekniska programmet bör man bli bättre på att synliggöra möjligheterna med utbildningen och vad man faktiskt gör inom industrin, säger Edvin Sandström.

Edvin Sandström.

Om intresse finns att intervjua ambassadörer från Industritekniska programmet hjälper Teknikföretagen gärna till med det.

Kontakt

 

Läs också

Mer på Internet https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/2021-kan-bli-tufft-ar-for-yrkesprogrammen/

2021 kan bli tufft år för yrkesprogrammen - Magasin t: