Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 14 okt. 2021

Medicinska kontroller i arbetslivet – nya regler

I november 2019 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet i kraft (AFS 2019:3). På vissa områden skedde större förändringar och dessa regler fick längre tid för ikraftträdande. Nu, två år senare den 1 november 2021, är det dags för dessa att träda i kraft. Detta är regler som kan vara aktuella för teknikföretag.

De medicinska kontroller som det gäller är:

  • Handintensivt arbete
  • Nattarbete
  • Arbete som innebär klättring med stora nivåskillnader
  • Arbete med kvicksilver
  • Arbete med bly

När det gäller klättring med stora nivåskillnader och arbete med kvicksilver och bly är detta förenat med krav på tjänstbarhetsbedömning. Brister på dessa områden kan leda till sanktionsavgift.

På Arbetsmiljöverkets och Teknikföretagens hemsida finns mer information. Se länkar nedan.

Läs mer

Mer på Internet https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/medicinska-kontroller-och-halsoundersokningar-i-arbetslivet/

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet - Arbetsmiljöverket (av.se)

Mer på Teknikföretagen /Handintensivt arbete/

Handintensivt arbete – Teknikföretagens Arbetsgivarguide

 

Vid frågor, kontakta