Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 12 nov. 2021

Ledare inom digitalisering – men skenet bedrar

Sverige hamnar i topposition när EU-kommissionen rangordnar länder efter digitaliseringsgrad. Kommissionen pekar dock på att mycket jobb återstår om Sverige inte ska halka efter. Oroande anser Teknikföretagen.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden
Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

På årlig basis publicerar EU-kommissionen en rangordning av unionens medlemsstaters digitala mognadsgrad kallad DESI - Digital Economy and Society Index. Sverige hamnar i topp inom ett flertal av de områden som inkluderats för jämförelse och vägts samman till ett index.

– Det är välkommet att Sverige presterar bra i förhållande till resten av EU:s medlemsländer, men det finns inga skäl att bländas av tätpositionen och vila på gamla lagrar. Mycket arbete kvarstår och det finns egentligen goda skäl att vara bekymrad, säger Patrik Sandgren som arbetar med digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen

Om indexet bryts är det nämligen tydligt att Sverige står inför stora utmaningar. Detta är också något som Kommissionen påtalar, och som regeringens fyra expertmyndigheter (Vinnova, Vetenskapsrådet, Post- och Telestyrelsen samt Myndigheten för Digital Förvaltning) har framhållit. För att kunna skapa komparativa fördelar finns ett flertal områden som behöver adresseras omgående enligt EU-kommissionen. Till de primära hörs följande:

  1. Sverige behöver höja nivån på digitaliseringsanknutna forskning och se till att öka nyttograden.
  2. Integrationen av digital teknik inom näringslivet går för långsamt i Sverige.
  3. Det finns ett stort gap mellan digitaliseringen i stora och små företag i Sverige.
  4. Sverige släpar efter övriga Europa när det gäller utbyggnad av 5G.
  5. Sverige har ett påtagligt underskott av digitaliseringsspecialister vilket förväntas förvärras fram till 2024.

– Kommissionens påpekanden är en viktig påminnelse men inget nytt. Industrin är väl medvetna om de utmaningar som finns. Vi känner en stor oro. Detta är också anledningen till att Teknikföretagen tillsammans med ABB, Ericsson och Saab tagit initiativ till ett strategiskt privat-offentligt forsknings- och innovationsprogram, där industrin är beredda att satsa minst 1 miljard kronor per år i 10 år om staten gör det samma, säger Patrik Sandgren och avslutar:

– Vi behöver satsa för att kunna vinna, och vi behöver göra det tillsammans. Det här är inga svårbegripliga eller politiskt kontroversiella idéer. Vad som behövs är att staten gör sin del.