Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 25 feb. 2021

Kraftsamling för digitalisering inom industrin

Regeringen anslår 100 miljoner kronor per år för riktade forskningssatsningar och uppbyggnad av test och demonstrationsmiljöer i syfte att utveckla nästa generations digitala lösningar. Digitaliseringssatsningen bygger på ett initiativ från Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab.

Varje mandatperiod presenterar regeringen en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen de kommande åren. Propositionen är viktig för teknikföretag i Sverige med verksamhet som kräver hög kunskap och kontinuerlig utveckling.

– För industrin är det särskilt välkommet att forskningspropositionen lyfter fram och prioriterar forskningsinstitutet RISE och innovationsmyndigheten Vinnova. Det är två aktörer som bidrar till industrirelevanta tillämpningar, tester och demonstrationsprojekt, säger Patrik Sandgren, näringspolitisk expert på Teknikföretagen, och fortsätter:

– En annan central aspekt för näringslivet är att propositionen pekar ut planerade satsningar på industriell digitalisering. Regeringen ser bland annat behov av att påskynda utvecklingen mot ökad automation, mer användning av informationsteknologi samt högre cybersäkerhet.

I ett första steg anslås drygt 100 miljoner kronor per år för riktade forskningssatsningar och uppbyggnad av test och demonstrationsmiljöer. Tanken är att dessa satsningar ska skalas upp över tid och formera grunden för en sammanhållen långsiktig och strategisk satsning i syfte att kunna utveckla nästa generations digitala lösningar. Konkret är målbilden att tillföra en ny digitaliseringsmiljard till industriell utveckling.

– Digitaliseringssatsningen, som bygger på ett initiativ från Teknikföretagen, ABB, Ericsson och Saab, har hämtat inspiration från Fordonsforskningsprogrammet (FFI). Programmet är ett industrilett samarbete som pågått i cirka 10 år och som varit mycket framgångsrikt för att utveckla innovationer och stärka konkurrenskraften, berättar Patrik Sandgren.

Inom ramen för Fordonsforskningsprogrammet (FFI) har industrin och staten årligen satsat 500 miljoner kronor per år för samverkansforskning. Under 2021 påbörjas arbetet med digitaliseringssatsningen. Först ut blir ett initiativ för utveckling av avancerade cybersäkerhetslösningar och uppbyggnad av testmiljöer för digitalisering av gruvor, processindustri och flygplatser.

Läs forsknings- och innovationspropositionen

Mer på Internet https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

 

Läs också

Mer på Teknikföretagen /Säkerställ skydd av nyckelverksamheter och kunskap/

Säkerställ skydd av nyckelverksamheter och kunskap

Mer på Teknikföretagen /Avancerad forskningsinfrastruktur avgörande för forskning i framkant/

Avancerad forskningsinfrastruktur avgörande för forskning i framkant

Mer på Teknikföretagen /Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning/

Bra att samverkan är centralt i forskningspropositionen – nu krävs en effektiv resurstilldelning

Mer på Teknikföretagen /Rätt riktning i Forsknings- och innovationsproposition - men resurserna fördelas fel/

Rätt riktning i Forsknings- och innovationsproposition - men resurserna fördelas fel