Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 28 sep. 2021

IVA:s FoU-barometer oroar: Sverige tappar i attraktivitet

En ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) visar att Sverige tappar i attraktivitet när det gäller företagens FoU-investeringar. Det är ett oroande resultat som pekar på behovet av en forsknings- och innovationsberedning för att långsiktigt säkerställa Sverige som kunskapsnation menar Teknikföretagen.

Idag presenterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) FoU-barometern för 2021. FoU-barometern, som är en unik undersökning för att fånga in företagens syn på forsknings- och innovationsverksamhet, baseras på svar från 100 ledande företag varav 23 små och medelstora.

Årets resultat ger skäl till oro. Barometern visar att andelen FoU-chefer som bedömer förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige som ”mycket positiva” har minskat med 5 procentenheter samtidigt som de mest kritiska rösterna ökat med 4 procentenheter. Till detta förutspår företagen att de kommer att öka sina FoU-investeringar utanför Sveriges gränser.

Den globala konkurrensen om företagens FoU-investeringar är hård. I Sverige står företagen för hela 71 procent av de totala FoU-investeringarna. Nivån på dessa investeringar är starkt kopplad till hur kraftfulla de offentliga investeringarna är. Därför är det alarmerande att de offentliga investeringarna i FoU minskar samtidigt som FoU-barometern visar att Sverige tappar i attraktivitet när det gäller företagens investeringar.

– Läget är bekymmersamt. Teknikföretagen ser utvecklingen som mycket oroväckande och uppmanar nu samtliga riksdagspartier att gemensamt agera för att vända utvecklingen, kommenterar Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef för Teknikföretagen.

Strategiska investeringar i innovation krävs för att säkerställa Sverige som kunskapsnation och Teknikföretagen efterlyser nu en forsknings- och innovationsberedning.

– Teknikföretagen ser behov av stabilitet och förutsägbarhet i FoU-politiken. Vi vill därför se att en parlamentariskt sammansatt forsknings- och innovationsberedning tillsätts omgående. En beredning som verkar över mandatperioder skulle borga för proaktivitet och stabilitet som attraherar företagens FoU-investeringar, säger Maria Rosendahl.

Utveckling av industriinriktade samverkansprogram, såsom de strategiska innovationsprogrammen och det nyligen etablerade programmet ”Avancerad digitalisering”, har avgörande betydelse för svensk konkurrenskraft i den digitala och gröna omställningen. Denna typ av program, där kunskapsmiljöer i världsklass byggs och forskning omsätts till nya produkter och tjänster, kräver långsiktighet.

Fakta om Forsknings- och innovationsberedningen

Syftet med Forsknings- och innovationsberedningen (FoI-beredningen) är att skapa en bred enighet om hur Sveriges forsknings- och innovationspolitik ska utformas.

Beredningen bör bestå av representanter från samtliga riksdagspartier och ha ett 10-årigt perspektiv, i enlighet med de senaste forskningspropositionerna. Därutöver bör också expertledamöterna i Innovationsrådet och den nuvarande Forskningsberedningen medverka. Internationella rådgivare bör kopplas till beredningen för att löpande bidra i arbetet med att analysera och jämföra med andra länders system och utfall.

Forskningsberedningen bör säkerställa att Sverige investerar i nyckelteknologier och färdigheter för att säkerställa innovationskraft och sysselsättning. En central komponent är också att prioritera och skapa de förutsättningar som krävs för fungerande samverkan mellan akademi, institut och industri.

Visa mer

 

Läs mer

Mer på Internet https://www.iva.se/projekt/naringslivets-fou-investeringar/fou-barometern-2021/

FoU-barometer 2021 – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)