Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 21 sep. 2021

Hållbar innovationskraft kräver säkerhet

Sverige fortsätter att ligga i topp när det kommer till förutsättningar för innovation. Innovationskraften ska dock inte tas för given. I en hårdnade konkurrens och ökad rivalitet mellan stormakter behöver tekniska och vetenskapliga landvinningar kunna skyddas mot företagsspioneri, fientliga uppköp och cyberattacker.

Den senaste mätningen av Global Innovation Index har publicerats – en ranking av länder med avseenden på faktorer av betydelse för innovationsförmågan och konkurrenskraften. Det är en gedigen sammanställning som blandar hårda data från renommerade källor med kvalitativa värdeuppskattningar och sedan vägar samman det till en lättöverskådlig poängsammanställning.

Faktorerna som inkluderas i indexet är många men utfallet är tydligt. Liksom tidigare år hamnar Sverige i en topp och befäster sin position som ledande innovationsland. Resultatet går att mäta i exportintäkter, jobb och välfärd.

Säkerhetspolisen varnar samtidigt för att ett 15-tal stater bedriver olika former av säkerhetshotande verksamhet i Sverige och de senaste fem åren har detta intensifierats. Främmande makt lägger ner mycket tid, tillika stora summor pengar för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande stöld av teknologi, forskning och utveckling.

Uppgifter om att främmande makt systematiskt tillskansar sig affärshemligheter genom universitet och forskningsinstitut är välkända hos Säkerhetspolisen, men lyser med sin frånvaro i det offentliga samtalet. Det här måste vi förhålla oss till samtidigt som vi försvarar frihandel, öppenhet och samarbete.  

– I praktiken kan stöld av forskning innebära att de företag som utvecklat ny teknik konkurreras ut av sina egna lösningar, realiserade av företag i länder som ägnar sig åt företagsspioneri, konstaterar Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

För att öka kunskapen om det nya geopolitiska läget och påtala vikten av att säkerhet både kan skydda och främja innovation lanserar Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) plattformen ”Träffpunkt: Säker Innovation”.

Träffpunkt: Säker Innovation syftar till att höja förståelsen för hoten mot innovationskraften och diskutera varför ett säkerhetsperspektiv måste in i ekvationen. Kommande veckor kommer vi att sätta fokus på hot, åtgärder och betydelsen av att öka våra kollektiva kunskaper i området.

Under hösten sänder Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) fyra webbinarier på temat säker innovation. Se det första avsnittet i spelaren nedan.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Träffpunkt: Säker Innovation/

Träffpunkt: Säker Innovation

 

Kontakt