Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 11 nov. 2021

Förslag på ny allmän produktsäkerhetsförordning

I somras presenterade EU-kommissionen ett förslag på ny allmän produktsäkerhetsförordning för konsumentprodukter. Förslaget innehåller uppdateringar och anpassningar av den nuvarande produktsäkerhetslagen.

Produktsäkerhetslagen gäller för alla produkter som företag erbjuder konsumenter, till exempel cyklar.
Produktsäkerhetslagen gäller för alla produkter som företag erbjuder konsumenter, till exempel cyklar.

Produktsäkerhetslagen (GPSD, General Product Safety Directive) är den lag som ställer krav på att de produkter som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Den 30 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR, General Producy Safety Regulation), som innehåller uppdateringar och anpassningar av den nuvarande lagen.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Direktivet görs om till en förordning
  • Definitionen av produkt ändras till att även omfatta mjukvara och breddas
  • Utökat ansvar för de ekonomiska aktörerna med specifika ansvar beroende på den ekonomiska aktörens roll (tillverkare, distributör, importör etcetera)
  • Utökat ansvar för handelsplattformar
  • Mer samstämmiga krav avseende marknadskontroll oavsett om produkten är harmoniserad eller ej
  • En ny definition om väsentlig förändring (Substantial modification)
  • Tillägg rörande säkerhet kopplad till AI och Cybersäkerhet

Dessa förändringar är viktiga att iaktta och Orgalim, som är teknikindustrins gemensamma EU-organisation, jobbar aktivt med att bevaka deras eventuella påverkan på andra lagtexter, såsom NLF, Cybersecurity Act, AI-förslaget, Produktansvarslagen, etcetera.

– Det finns en oro att man kommer att använda idéer från den nya förordningen som en mall för annan lagstiftning. Så även om den allmänna Produktansvarslagen inte berör så många av våra medlemmars produkter idag, kan de nya förslagen ha en spridningseffekt framöver, kommenterar Anders Östergren, ansvarig för produktsäkerhet och produktkrav på Teknikföretagen.

Mer om produktkrav

Mer på Teknikföretagen /Produktkravsguiden/

Produktkravsguiden - Produktkrav i ett smartare format

 

Vid frågor, kontakta