Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 01 feb. 2021

Exponerad för coronavirus i arbetet – kravet att anmäla allvarligt tillbud gäller nu alla verksamheter

Strax innan jul ändrade Arbetsmiljöverket sin information kring vad som ska anmälas som allvarligt tillbud och när dokumentationskraven enligt föreskrifterna om smittrisker är tillämpliga.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden
Foto: Emilia Bergmark-Jiménez / Bredda bilden

Arbetsmiljöverkets tidigare hållning har varit att kraven endast gäller verksamheter som hanterar coronaviruset, till exempel viss sjukvård eller vissa laboratorier.

Nu gäller kraven alla verksamheter. Även Teknikföretagens medlemmar. Om en arbetstagare har exponerats för coronavirus i samband med arbetet ska detta anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. Arbetsgivaren ska även, då exponering konstaterats, dokumentera detta enligt föreskrifterna om smittrisker.

Läs mer

Mer på Teknikföretagen /Arbetsrättsfrågor med anledning av coronaviruset/

Arbetsgivarguiden: Arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor med anledning av coronaviruset