Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 20 apr. 2021

EU ska främja konkurrens

EU:s vägval står mellan en fortsatt tilltro till konkurrens på en öppen marknad, eller ett skifte mot en ökad grad av statlig intervention i den europeiska ekonomin. Frågan är avgörande för industrins konkurrenskraft och i förlängningen Sveriges välstånd, skriver Teknikföretagens Mats Kinnwall och Joel Jonsson på Dagens Industris debattsida.

Mats Kinnwall, chefekonom, och ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom, och ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik, Teknikföretagen.

Inflytelserika industrinationer som Tyskland och Frankrike har varit drivande i att öppna EU:s konkurrens- och statsstödsregler för att möjliggöra statligt identifierade satsningar i ekosystemen och utpekade nyckelteknologier, samt använda riktade finansiella stödåtgärder till att stödja strategiska europeiska värdekedjor.

Teknikföretagen har vid upprepade tillfällen varnat för att detta kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden, vilket särskilt missgynnar innovativa mikroföretag, samt små och medelstora företag som är vitala för industrins marknadsdrivna ekosystem. En ökad politisk styrning av ekonomin på EU-nivå är därför kontraproduktivt för att främja innovation och att stärka den europeiska industrins globala konkurrenskraft.

Nästa vecka presenterar EU-kommissionen en uppdaterad industristrategi för Europa, som bygger vidare på den strategi som lades fram i mars 2020. Det är mycket som står på spel. Teknikföretagens uppfattning är att det inte är politikens roll att skapa tillväxt, utan att undanröja hinder för företag att växa. Sverige måste säkerställa att EU:s industripolitik möjliggör för företagen att ta fram lösningarna på vår tids samhällsutmaningar.

Läs mer

Mer på Internet https://www.di.se/debatt/eu-ska-framja-konkurrens/

Debattartikel i DI Debatt: EU ska främja konkurrens