Almedalen 2024 Kontakta oss Varumärkesportal Kurser & seminarier Webbshop In English

Antalet YH-utbildningar inom teknik och tillverkning ökar: ”Stärker industrins kompetensförsörjning”

Tidigare i veckan blev det klart vilka utbildningar som kommer att ingå i Yrkeshögskolans framtida utbud. Detta när Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade resultatet av ansökningsomgången 2020. Teknikföretagen kan glädjande konstatera att antalet yrkeshögskoleutbildningar inom teknik och tillverkning nu blir betydligt fler än tidigare.

Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden Foto: Jonas Bilberg / Bredda bilden

Nyhet
21 jan. 2021
Sakområde:

Yrkeshögskola (YH) är den näst mest efterfrågade utbildningsnivån när näringslivet rekryterar. Därför är det välkommet att antalet yrkeshögskoleutbildningar inom teknik och tillverkning nu ökar.

– Att antalet yrkeshögskoleutbildningar inom teknik och tillverkning ökar stärker industrins kompetensförsörjning. De beviljade utbildningarna har dessutom fått rätt att anordnas i flera omgångar, vilket både möjliggör långsiktighet i planering och ger en ökad kontinuitet, kommenterar Mats Andersson, expert inom kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Sett till antalet beviljade utbildningsplatser är det fler än någonsin, drygt 40 000, vilket bland annat är en effekt av yrkeshögskolans planerade expansion. Det är också en effekt av de extra satsningar som gjorts som en följd av pandemin och för att möta arbetsmarknadens behov av omställning.

– Den snabba expansionen och utvidgningen är ett kvitto på att Teknikföretagen tillsammans med Svenskt Näringsliv och de övriga medlemsorganisationerna har fått gehör hos politiken för vår syn på yrkeshögskolans betydelse för näringslivets strategiska kompetensförsörjning, säger Mats Andersson.

Nu kvarstår bara utmaningen att kvaliteten på utbildningarna inom yrkeshögskolan värnas, vilket kan vara svårt under en snabb expansion. Kvalitet handlar både om att utbildningarna ska resultera i rätt kompetenser och om att praktikplatser (LIA-platser) ska kunna erbjudas på ett smidigt sätt under utbildningens gång. En nära koppling mellan utbildningarna och arbetslivet är därför avgörande.

Läs mer

Mer på Internet https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2021/Yrkeshogskolan-fortsatter-att-vaxa-/

Nu presenteras resultaten i den senaste ansökningsomgången inom YH