Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 29 jan. 2020

Vill du medverka i arbetsgrupp inför revideringen av EU:s Byggproduktförordning?

Teknikföretagen bjuder nu in medlemsföretagen till en arbetsgrupp som är under bildande inför den förväntade revideringen av EU:s Byggproduktförordning. Syftet med bildandet av arbetsgruppen är att följa, påverka och vid behov föra dialog med departement och myndigheter för att säkerställa en så bra och funktionell revidering som möjligt

Den europeiska byggproduktförordningen (CPR, Construction Product Regulation) fastställer villkor för byggprodukter som sätts på den europeiska marknaden. Den 24 oktober 2019 presenterades resultatet från en omfattande konsekvensanalys av EU:s Byggproduktförordning. EU Kommissionens slutsatser av rapporten är att Byggproduktförordningen, trots frånvaron av 100% säkra bevis, lett till ökad gränsöverskridande handel med byggprodukter i EU genom:

  1. ökade handelsmöjligheter för ekonomiska aktörer på EU: s inre marknad
  2. ökade möjliga val av produkter för slutanvändare 
  3. förbättrad kommunikation och information om byggprodukter 
  4. minskad rättslig osäkerhet

De stora bristerna i Byggproduktförordningen är, enligt kommissionens utvärdering, brister i standardiseringssystemet för förordningen, brister i medlemsstaternas mindre roll i marknadsövervakning samt ett lågt utnyttjande av bestämmelserna om förenkling för små och medelstora företag.

Som medlem i Teknikföretagens arbetsgrupp inför revideringen av förordningen väljer du själv din nivå på engagemang, från passiv informationsinhämtning till en mer aktiv roll i utformandet av ståndpunkter och uppvaktning av politiska instanser. Arbetet i Bryssel sker genom Teknikföretagens medverkan i ORGALIM:s Task Force för Byggproduktförordningen. ORGALIM är den samlade europeiska teknikindustrins organisation i Bryssel.

Om du vill du medverka i arbetsgruppen kontakta Anders Östergren, Teknikföretagen: anders.ostergren@teknikforetagen.se.

Läs mer

Kommissionens arbetsrapport från 24 oktober 2019 om Byggproduktförordningen. Fördjupande information om CPR på kommissionens hemsidaORGALIM:s ståndpunkt rörande revisionen från maj 2019.