Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 12 mars 2020

"Viktigt med nära dialog om EU:s industripolitik"

Nu har EU-kommissionen presenterat sin nya industristrategi. Teknikföretagen välkomnar strategin som syftar till att stärka europeisk industris globala konkurrenskraft, men varnar för att vissa förslag riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen.

EU-kommissionen vill, genom den nya industristrategin, underlätta företagens digitalisering och klimatomställning samt ge europeisk industri bästa möjliga förutsättningar på en tilltagande konkurrensutsatt världsmarknad. Detta efterfrågade Teknikföretagen i det egna inspelet inför EU:s industristrategi och välkomnar därför initiativet.

– EU måste utveckla en industripolitik som optimerar företagens förutsättningar att genom innovation ta fram lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar, och tillvarata de strategiska möjligheter som dessa utmaningar utgör, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Detta kräver bland annat ökade satsningar på forskning och utveckling, ett regelverk som anpassas efter nya teknologier och en ambitiös frihandelspolitik som underlättar för företagen att sprida sina innovationer världen över.

För att bemöta otillbörlig global konkurrens från länder utanför EU föreslår kommissionen bland annat en översyn av EU:s konkurrens- och statsstödsregler, samt utökade investeringar i strategiska teknologier och industriella ekosystem.

– Teknikföretagen har tidigare varnat för att liknande förslag från tungviktare som Tyskland och Frankrike riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Det kan få en negativ påverkan på mindre länder som Sverige med en majoritet små- och medelstora företag. Vi behöver en industripolitik som värnar sund konkurrens både på EU:s inre marknad och med länder bortom EU:s gränser, säger Joel Jonsson, ansvarig för handelspolitiska frågor på Teknikföretagen, och fortsätter:

– Industrin står för en tredjedel av svensk export och ungefär vart femte jobb i Sverige. EU:s industripolitik kan därför få långtgående effekter på svensk välfärd. Detta ställer krav på en tät dialog mellan svenska beslutsfattare och näringslivets företrädare för att säkerställa att EU:s industripolitik utformas på ett sätt som gynnar svenska företag.

Läs mer

Mer på Internet https://www.altinget.se/miljo/artikel/teknikforetagen-eus-industripolitik-avgorande-for-att-klara-klimathotet

Teknikföretagen: EU:s industripolitik avgörande för att klara klimathotet

PDF 1,7 MB

Teknikföretagens inspel till EUs kommande industristrategi

Mer på Internet https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-industrial-strategy-march-2020_en.pdf

EU-kommissionens industristrategi