Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 31 jan. 2020

Välkommen förstärkning av den kommunala vuxenutbildningen

Teknikföretagen välkomnar att regeringen har presenterat reformer som ska stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Vuxenutbildning har en viktig roll för industrins kompetensförsörjning.

Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen.
Frida Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen.

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka komvux och beslutat att öka statens finansiering av den gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux (regionalt yrkesvux). Tillgången på yrkesinriktad vuxenutbildning ska öka och även tillgängligheten till så att även den som redan har en gymnasieutbildning ska ges tillträde till utbildningarna. Dessutom ska yrkesutbildning kombineras med språkundervisning för att korta vägen till jobb och underlätta integrationen.

– Det är ett välkommet besked för Teknikföretagen då vi länge har drivit frågan för ökade satsningar på vuxenutbildning. Teknikföretagen stödjer förslagen och ser positivt att de äntligen har kommit till stånd, säger Frida Andersson, expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen och fortsätter:

– Idag finns en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft inom hela industrin. Vuxenutbildning kan dämpa kompetensbristen och utbildningsformen möjliggör livslångt lärande. Teknikföretagen skulle gärna se en rätt till yrkesvux där alla som vill ska få möjlighet att gå en yrkesvux-utbildning förutsatt och näringslivet har uttryckt ett kompetensbehov och att personen har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Globala teknikföretag lägger tillverkning och utveckling där kompetensen och marknaden finns. Idag finns en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft inom hela industrin. Att Sverige har yrkesutbildning i världsklass är därför avgörande för våra medlemsföretags fortsatta verksamhet, konkurrenskraft och investeringar. Vuxenutbildningen utgör en viktig bas för att möta industriföretagens behov. De förändringar som nu aviseras är ett viktigt steg på vägen.

I fortsatta arbetet med den kommunala vuxenutbildningen är det viktigt att det sker i regional samverkan.

– Yrkesvux måste planeras och dimensioneras med ett regionalt perspektiv. Industrins utbildningar är relativt dyra och antalet studerande är få. Med en regional samordning kan kostnader fördelas samtidigt som antalet potentiella sökande ökar. Det blir då viktigt med samordning och förankring så att utbildningar blir hela regionens gemensamma angelägenhet. För detta krävs gemensam styrning av utbildningarna, nära samverkan med näringslivet och ett frisök mellan kommunerna, avslutar Frida Andersson.