Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 02 juli 2020

Väljer Sverige för att bli världsbäst på 5G

Effektiv samverkansforskning mellan företag och högskola är avgörande för att Sverige ska klara av de samhällsutmaningar vi står inför. Sverige tillhör världseliten när det kommer till forskning som andel av BNP. Men, andra länder börjar komma ikapp och för att vi inte ska halka efter måste vi öka investeringarna i samverkansforskning. Inte minst det statliga stödet är viktigt för att företagen ska välja att investera i Sverige.

På Ericsson med verksamhet över hela världen är ambitionen att vara världsbäst på 5G.

– Det är också därför vi väljer att förlägga forskning i Sverige, berättar Torbjörn Lundahl som är forskningsdirektör på Ericsson Research i Kista.

Ericsson förlägger sin forskning där den bästa kompetensen finns. För närvarande har de forskning på 11 platser runt om i världen.

– Detta är kopplat till vår överlevnad. Vi har alltid företagets bästa för ögonen och därför väljer vi att investera i forskning och utveckling på platser där de bästa forskarna finns.

Sverige saknar nationell strategi för IKT

Torbjörn Lundahl poängterar att informations- och kommunikationsteknik, IKT, inte är klassat som en egen bransch i Sverige, utan ses som ett verktyg för att stödja andra branscher. Detta är en anledning till att forskningssatsningar inom IKT i Sverige tappar fart.

Idag lägger Ericsson en tredjedel av sin forskning och utveckling i Sverige. Det motsvarar 8 000 av Ericssons 24 000 ingenjörer. Men trots värdefull samverkansforskning med universitet och högskolor saknar företaget en ambitiös och kraftfull nationell satsning på IKT.

– Det finns många bra spridda satsningar i Sverige. Men det jag saknar är en samlad strategi för att starta större, gemensamma pilotanläggningar likt de som finns i andra länder, exempelvis Tyskland.

Förutom vikten av samverkansforskning pratar Torbjörn också om betydelsen av personrörlighet mellan industrin och akademin.

– Idag är det ju vanligt att de som tillhör industrin väljer att forska på ett universitet under en period. Det jag skulle vilja se är att även forskare väljer att gå in och arbeta inom industrin under kortare eller längre tid.

– Det behövs incitament och verktyg så att denna viktiga form av rörlighet ses som en karriärutveckling för forskarna.

Ett av de områden där Ericsson, tack vare sin forskning, bidrar stort är inom klimatomställningen. Ericsson har tillsammans med Stockholm Resilience Centre, släppt en forskningsrapport som visar att smart användning av IKT kan minska koldioxidutsläppen inom exempelvis transportsektorn och i våra bostäder. Det är fullt möjligt att minska CO2-utsläppen med 15 procent, enbart med hjälp av smarta IKT-lösningar, redan 2030.

– IKT är den största enskilda teknologin som möjliggör en kraftig minskning av CO2-utsläppen. Och det samtidigt som de utsläpp som IKT genererar i sig självt endast står för 1,4 procent.

– Jag brukar säga att 5G är inte bara bra för att använda till spel och VR-applikationer. 5G kan också rädda planeten, avslutar Torbjörn Lundahl.

Genomför stor satsning på digitalisering

Teknikföretagen anser att staten måste prioritera satsningar inom forskning, innovation, utbildning och infrastruktur med fokus på digitalisering. 

– Näringslivets omfattande verksamhet och forskning inom de nyckelteknologier som är en grund för digitalisering måste mötas upp med statliga investeringar som ger förutsättningar för samverkan mellan industri, akademi, institut och offentlig verksamhet, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen och avslutar:

– Teknikföretagen föreslår därför en stor industridriven satsning på digitalisering om 500 MSEK årligen, inom utbildning, forskning, innovation och infrastruktur. Här behöver det också ingå ett samlat kunskapslyft för industrin, särskilt riktat mot små- och medelstora företag.

Teknikföretagen föreslår:

  • Öka resurserna för industrirelevant samverkan, forskning och innovation. Ökade anslag till Vinnova är angeläget.
  • Fortsatta satsningar på forskning och innovation som möter industrins behov och ger förutsättningar för att företag väljer att lägga sin forskning och utveckling i Sverige.
  • En stor industridriven satsning på IKT om 500 MSEK årligen inom utbildning, forskning, innovation infrastruktur och incitament för digitalisering.

Se fler förslag från Teknikföretagen här.

Vid frågor, kontakta