Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop In English
Nyhet 13 jan. 2020

"Valideringen är en viktig pusselbit för det livslånga lärandet"

Idag lämnar Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe över sitt slutbetänkande med förslag om hur fler personer ska få sin kompetens validerad i Sverige. Teknikföretagen anser att det är en bra grund och att nästa steg är att formulera en nationell strategi för validering och ett nytt system för livslångt lärande.

Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.
Maria Rosendahl, enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

- Valideringen är en viktig pusselbit för det livslånga lärandet som möjliggör effektiv och individanpassad kompetensutveckling. Betänkandet är en bra grund och nu är det dags att ta nästa steg – att formulera en nationell strategi för validering och ett nytt system för livslångt lärande, säger Maria Rosendahl som är enhetschef för kompetensförsörjning och digitalisering på Teknikföretagen.

Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande och värde åt kunnande som människor har tillägnat sig i sammanhang utanför formell utbildning.

Delegationen har bland annat tagit fram förslag på en ny definition av validering, en ny förordning för validering och hur validering ska finansieras för olika målgrupper samt förslag på hur arbetet med validering på regional nivå kan stärkas och regleras i lag. Det är viktiga steg för att stärka validering som verktyg för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Valideringsdelegationen har under fyra år haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån. Från Teknikföretagens sida har Maria Rosendahl ingått som ledamot i delegationen.

- En viktig fråga för Teknikföretagen har också varit att stärka förutsättningarna för parternas arbete med branschvalidering, berättar Maria Rosendahl och fortsätter:

- Inom industrin har vi de senaste åren arbetat med att utveckla valideringsmodeller som grundar sig på företagens behov. Det hade inte varit möjligt utan ekonomiskt stöd från staten och fortsatta finansieringsmöjligheter är nödvändiga för att modellerna ska kunna fortsätta att utvecklas inom branscher.

Delegationen föreslår också att det tillsätts ett tvärfunktionellt råd under regeringen med ansvarigt statsråd. Rådet föreslås få till uppgift att ta vid det arbete som påbörjats av delegationen samt få det övergripande och långsiktiga ansvaret för utvecklingen av validering, kompetensförsörjning och livslångt lärande.