Kontakta oss Kurser och seminarier Webbshop Avtal 2023 In English
Nyhet 27 maj 2020

Testbäddar - ett måste för att utveckla framtidens teknik

En förutsättning för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som en av världens främsta industrinationer är tillgång och närhet till den bästa forskningen. Vidare behövs en kraftfull satsning på testbäddar för att utveckla och testa kunskapen. På så sätt underlättas snabb kommersialisering av nya produkter, produktionslösningar och tjänster.

På ABB kan man presentera en lång rad exempel på lyckade testbäddsprojekt. Ett av alla positiva exempel som ABB gärna lyfter fram är ett projekt med Vattenfall. Tack vare en gemensam testbädd i Uppsala har man tillsammans kunnat utveckla en ny typ av brytare baserad på kraftelektronik.

– Det här blev ett helt nytt koncept där vi haft möjlighet att testa en blandning av kraftelektronik med en smart mekanisk lösning. Erfarenheterna gjorde att vi kunde vidareutveckla produkten och senare även lansera den på en stor marknad, berättar Mikael Dahlgren som är forskningsdirektör på ABB Sverige.

Mikael poängterar att en fortsatt satsning på testbäddar, ihop med kunder, teknikleverantörer och akademin, är avgörande för att kunna experimentera och utveckla framtidens teknik.

– Tack vare testbäddarna blir utvecklingsfasen mer skarp och vi når kommersialiseringsfasen mycket snabbare.

ABB deltar i flera strategiska innovationsprogram, bland annat Produktion2030 där man driver ett industriellt testbäddsprojekt och PiiA, Processindustriell IT och Automation, där Mikael Dahlgren är ordförande.

Samverkansforskning med övrig svensk industri är mycket viktigt för ABB och många nya digitala lösningar har också kunnat kommersialiserats och tagits ut på den internationella marknaden.

– Tillsammans med Boliden har vi till exempel utvecklat ett system för gruvventilationsoptimering, där vi sparar massor av energi, men också ett program som automatisk planerar aktiviteter och resurser i gruvan i syfte att öka produktiviteten och höja kvalitén.

Sverige är bra på att initiera pilotprogram men, enligt Mikael, är vi inte är lika bra på att ta nästa steg och göra det mer storskaligt.

– För att vi ska få fram den teknologi som krävs för att exempelvis klara av klimatomställningen behövs det testbäddar av en mycket större ekonomisk omfattning än vi sett hittills. Det är därför mycket oroande att det dras ned på anslagen till Vinnova med flera.

Mikael påpekar också att Sverige behöver bli bättre på att attrahera arbetskraft från andra länder samtidigt som han efterlyser förutsättningar för en större rörlighet mellan industrin och akademin.

– Vi på ABB har 10 gånger fler som arbetar inom universiteten än tvärtom. Det är tyvärr fortfarande högst ovanligt att forskare och professorer kommer ut och arbetar hos oss. inom industrin, avslutar Mikael Dahlgren.

Högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer kräver stora investeringar i såväl infrastruktur som i kompetens. För att möta industrins behov krävs det en strategi för testbäddssatsningar både på nationell och europeisk nivå.

– Det behövs större investeringar i testbäddar för att stödja teknikutveckling och tester under realistiska former. De svenska satsningarna måste utgå ifrån de behov som finns i Sverige, men det behövs också en strategi på europeisk nivå. Genom ett ökat europeiskt samarbete skulle industrin kunna nyttja kunskap och investeringar på ett bättre sätt, säger Charlotte Andersdotter som är ansvarig för Teknikföretagens Brysselkontor och som arbetar med frågor som rör forskning och innovation.

– Testbäddar kan bidra till att idéer och kunskap snabbare omsätts till innovationer som stärker industrins konkurrenskraft. Detta är avgörande för att företagen ska kunna testa nya idéer och teknologier under verkliga förhållanden, avslutar Charlotte Anderdotter.

Teknikföretagen föreslår:

  • En nationell strategi för testbäddssatsningar som utgår från de industriella behoven.
  • Större investeringar i såväl testbäddar som projekt drivna utifrån industrins behov.
  • En tydlig strategi för omprioriteringar vid omvärldsförändringar och tekniska genombrott.

Se fler förslag från Teknikföretagen här.

 

Vid frågor, kontakta: